ESTER

KAPITEL 10

Mordokajs upphöjelse

1 Kung Ahasveros tog ut skatt av fastlandet och kustländerna. 2 Allt han gjorde i sin makt och väldighet, liksom skildringen av kungens upphöjelse av Mordokaj, finns nedtecknat i krönikan om Mediens och Persiens kungar. 3 Juden Mordokaj var näst efter kung Ahasveros i rang. Han var stor bland judarna och omtyckt av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade till förmån för alla sina landsmän.

Job

Föregående

© Ragnar Blomfelt