ESRA

KAPITEL 7

Esra beger sig till Jerusalem

1 Efter en tid, under den persiske kungen Artaxerxes regering, återvände Esra från Babel.

Esra var son till Seraja, son till Asarja, son till Hilkia, 2 son till Shallum, son till Sadok, son till Ahitub, 3 son till Amarja, son till Asarja, son till Merajot, 4 son till Seraja, son till Ussi, son till Bucki, 5 son till Abishua, son till Pinehas, son till Eleasar, son till översteprästen Aron. 6 Esra var skriftlärd och kunnig i Moses lag, den som Jahve, Israels Gud, hade gett. Kungen gav honom allt han begärde, för Jahve, hans Gud, höll sin hand över honom.

7 Några av Israels söner samt några präster, leviter, sångare, dörrvakter och tempeltjänare återvände till Jerusalem i Artaxerxes sjunde regeringsår. 8 Esra kom till Jerusalem i femte månaden i kungens sjunde regeringsår. 9 Han började sin resa från Babel den första dagen i första månaden, och på första dagen i femte månaden anlände han till Jerusalem, för Guds goda hand var över honom. 10 Esra hade valt att helhjärtat studera Herrens lag, leva efter den och undervisa om lag och rätt i Israel.

Artaxerxes brev till Esra

11 Det följande är en kopia av den skrivelse som kung Artaxerxes gav prästen Esra, den skriftlärde, kunnig i Herrens bud och stadgar för Israel: 12 ”Från Artaxerxes, kungarnas kung, till prästen Esra, en oklanderlig skriftlärd i himlens Guds lag. Och nu:

13 Jag befaller att alla i mitt rike av Israels folk, även präster och leviter, som vill fara till Jerusalem, får resa med dig. 14 Du sänds av kungen och hans sju rådgivare för att undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem utifrån din Guds lag, som är i din hand. 15 Du ska ta med dig silver och guld som kungen och hans rådgivare frivilligt gett till Israels Gud som bor i Jerusalem. 16 Ta också med dig allt silver och guld som du får i hela provinsen Babel, tillsammans med de frivilliga gåvor som folket och prästerna skänker till sin Guds hus i Jerusalem.

17 För dessa pengar ska du omsorgsfullt köpa tjurar, baggar och lamm med tillhörande matoffer och drickoffer. Du ska offra det på altaret i er Guds hus i Jerusalem. 18 Med det silver och guld som blir över kan du och dina bröder göra vad ni finner lämpligt, efter er Guds vilja. 19 Alla de kärl du får till tempeltjänsten i din Guds hus ska du överlämna inför Jerusalems Gud. 20 Det du i övrigt behöver till din Guds hus och måste betala ska du få från kungens skattkammare.

21 Jag, kung Artaxerxes, befaller alla skattmästare i provinsen väster om Eufrat: Allt som prästen Esra, skriftlärd i himlens Guds lag, begär av er ska omsorgsfullt levereras, 22 upp till drygt tre ton silver, drygt tjugotusen liter vete, drygt tvåtusen liter vin och drygt tvåtusen liter olja, samt obegränsat med salt. 23 Allt vad himlens Gud befaller ska nogsamt göras för himlens Guds hus, så att inte vrede kommer över kungens och hans söners rike. 24 Och vi kungör för er att det är otillåtet att lägga skatt, avgifter eller tull på någon präst, levit, sångare, dörrvaktare, tempeltjänare eller någon annan tjänare i detta Guds hus.

25 Och du Esra, ska efter den visdom du fått av Gud tillsätta domare och lagmän som ska skipa rättvisa bland allt folket i provinsen väster om Eufrat, alla dem som känner din Guds lagar. Om någon saknar kunskap om dem ska ni lära honom dem. 26 Den som inte åtlyder din Guds lag och kungens lag ska omgående dömas: till avrättning, till landsförvisning, till beslag av egendom eller till fängelse.”

Esra lovprisar Gud

27 ”Lovprisad är Jahve, våra fäders Gud, som la på kungens hjärta att förhärliga Herrens hus i Jerusalem, 28 och som lät mig möta välvilja hos kungen, hans rådgivare och kungens alla mäktiga furstar. Jag tog mod till mig, för Jahve min Gud höll sin hand över mig, och jag samlade några av huvudmännen i Israel för att de skulle återvända med mig.”

Nästa

Föregående

7:8. i kungens sjunde regeringsår. 458 f. Kr. Dvs 57 år efter att templet stod färdigt (6:15).

7:9. En vanlig resväg från Babel till Jerusalem hade en distans på omkring 150 mil.

© Ragnar Blomfelt