ESRA

KAPITEL 6

Dareios befallning

1 Då gav kung Dareios sin befallning. Och det gjordes efterforskningar i skattkammarens arkiv i Babel. 2 I Ekbatanas borg i provinsen Medien upptäcktes en bokrulle där det stod skrivet: 3 ”I sitt första regeringsår gav kung Koresh en befallning om Guds tempel i Jerusalem: Huset ska återuppbyggas och vara en plats där offer frambärs. Grunden ska läggas fast. Det ska byggas trettio meter högt och trettio meter brett, 4 med tre lager stora stenar och ett lager trävirke. Utgifterna ska betalas av kungahuset. 5 Dessutom ska de kärl av guld och silver från Guds hus som Nebukadnessar tog ur Jerusalems tempel och förde till Babel återlämnas. De ska komma till sin rätta plats i Jerusalems tempel och sättas in i Guds hus.”

6 ”Därför ska du Tattenaj, ståthållare i provinsen väster om Eufrat, du Shetar-Bosenaj och era kolleger, ämbetsmännen i provinsen, hålla er borta därifrån! 7 Låt arbetet på detta Guds hus fortgå. Låt judarnas ståthållare och äldste återuppbygga detta Guds hus på dess plats.

8 Jag befaller härmed vad ni ska göra för judarnas äldste när de återuppbygger detta Guds hus. Av kungens skatteintäkter från provinsen väster om Eufrat ska utgifterna till dessa män betalas så att arbetet inte stoppas. 9 Det som Jerusalems präster uppger att de behöver av ungtjurar, baggar och lamm till brännoffer åt himlens Gud, liksom vete, salt, vin och olja, ska ges dem dag för dag utan försummelse. 10 Då ska de kunna frambära offer som en blidkande doft åt himlens Gud och be för kungens och hans söners liv.

11 Jag befaller härmed att om någon överträder denna bestämmelse ska en bjälke brytas loss ur hans hus och han ska hängas upp på den. Hans hus ska förvandlas till en sophög på grund av det han gjort. 12 Må den Gud som låtit sitt namn bo där slå ner alla kungar och folk som aktivt verkar för att överträda denna bestämmelse så att Guds hus i Jerusalem förstörs. Jag, Dareios, ger denna befallning. Se till att den omsorgsfullt utförs!”

Templet invigs

13 Tattenaj, ståthållaren väster om Eufrat, Shetar-Bosenaj och deras kolleger, utförde sedan omsorgsfullt den befallning som kung Dareios hade förordnat.

14 Judarnas äldste byggde framgångsrikt vidare på arbetet medan profeten Haggaj och Sakarja, Iddos son, profeterade. De slutförde bygget så som Israels Gud hade befallt och så som Koresh, Dareios och Artaxerxes, kung av Persien, hade befallt.

15 Templet stod färdigt den tredje dagen i månaden adar i kung Dareios sjätte regeringsår. 16 Israels söner, prästerna, leviterna och de övriga som återvänt från fångenskapen invigde Guds hus med glädje. 17 Till invigningen av Guds hus offrade de 100 tjurar, 200 baggar, 400 lamm, och som syndoffer för hela Israel 12 bockar, efter antalet av Israels stammar. 18 De insatte prästerna efter deras uppdelningar och leviterna efter deras avdelningar till att förrätta Guds tjänst i Jerusalem, så som det står skrivet i Moses bok.

Påskhögtiden

19 De som hade återvänt från fångenskapen firade påsk på fjortonde dagen i första månaden. 20 Prästerna och leviterna hade då renat sig, alla utan undantag var rena. De slaktade påskalammet för alla fångenskapens söner, för sina bröder prästerna och för sig själva. 21 Israels söner som hade återvänt från fångenskapen åt av det, liksom alla som hade avskilt sig från hednafolkens orenhet för att dyrka Jahve, Israels Gud. 22 De firade med glädje det osyrade brödets högtid i sju dagar. För Herren hade gjort dem glada och vänt den assyriske kungens hjärta till dem så att han stödde dem under arbetet på Guds, Israels Guds, hus.

Nästa

Föregående

6:15. Templet stod färdigt. 515 f. Kr. vilket inträffade nästan exakt sjuttio år (Jer 25:1-11, 29:10) efter det första templets ödeläggelse år 586 f. Kr.

6:22. det osyrade brödets högtid. Följer i anslutning till påsken (v. 19). Om påsken, se 2 Mos 12.

© Ragnar Blomfelt