ESRA

2 3 4 5 6 7 8 9 10

KAPITEL 1

Koresh låter judarna återvända

1 I den persiske kungen Koreshs första regeringsår väckte Herren den persiske kungen Koreshs ande för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Så han kungjorde muntligt och skriftligt över hela sitt rike:

2 ”Så säger Koresh, kung av Persien: Jahve, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3 Ni som tillhör hans folk – Gud är med er – ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga ett hus åt Jahve, Israels Gud. Han är den Gud som är i Jerusalem. 4 Alla överlevande på de orter där de bor som främlingar, ska få hjälp av ortens folk. De ska få silver, guld, gods, boskap och dessutom frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.”

5 Huvudmännen för Juda och Benjamin samt prästerna och leviterna – alla vilkas ande Gud hade väckt – gjorde sig redo att gå för att bygga Herrens hus i Jerusalem. 6 Alla deras grannar bistod dem med silverkärl, guld, gods, boskap och dyrbarheter, förutom alla frivilliga gåvor.

7 Kung Koresh lät även hämta de föremål som tillhört Herrens hus och som Nebukadnessar hade bortfört från Jerusalem och satt in i sitt tempel där han hade sina gudar. 8 Koresh, kungen av Persien, överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som redovisade dem för Sheshbassar, fursten av Juda. 9 Deras antal var: trettio guldkärl, tusen silverkärl, 29 andra offerkärl, 10 trettio guldbägare, fyrahundratio enklare silverbägare och tusen andra kärl. 11 Sammanlagt var det femtusen fyrahundra guld- och silverkärl. Allt detta förde Sheshbassar med sig när de bortförda begav sig från Babel till Jerusalem.

Nästa

1:1. Koreshs första regeringsår. Avser hans regeringstid över Babylonien, 539 f. Kr. Koresh var persiens kung 559-530 f. Kr. väckte Herren den persiske kungen Koreshs ande. Jfr Ords 21:1, Esra 6:22, Jes 44:28, Jer 51:11, Apg 4:27-28. för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Se Jer 25:1-11, 29:10, 32:36-38.

© Ragnar Blomfelt