DOMARBOKEN

KAPITEL 18

Daniterna, Mika och leviten

1 I de dagarna fanns ingen kung i Israel. Och den tiden letade Dans stam efter ett landområde där de kunde bo, för de hade ännu inte förvärvat sig någon egendom bland Israels stammar. 2 Så Dans söner sände fem tappra män ur sin släkt, från Sorah och Eshtaol, för att spana i och undersöka landet. Uppmanade att undersöka landet kom männen till Efraims bergsbygd och Mikas hus, och där övernattade de. 3 När de var vid Mikas hus kände de igen den unge levitens röst. De vek av och frågade honom: ”Vem har fört dig hit? Vad gör du på den här platsen, varför är du här?” 4 Han berättade vad Mika hade gjort för honom och att Mika gav honom lön för att bli präst åt honom. 5 Då bad de honom: ”Fråga då Gud så vi får veta om vår resa blir framgångsrik.” 6 Prästen svarade: ”Gå i frid. Herren är med på er resa.”

7 De fem männen gick vidare och kom till Laish. De såg att folket där levde i trygghet, som sidonierna, stilla och tryggt. Ingen trakasserades i landet, ingen förtryckte. De bodde långt från sidonierna och hade ingen relation med andra människor. 8 När de återkom till sina bröder i Sorah och Eshtaol, frågade bröderna dem: ”Vad fann ni?” 9 De svarade: ”Vi går till handling och angriper dem! För vi har sett landet och funnit att det är mycket gott. Varför vänta? Tveka inte att dra ut och erövra landet! 10 När ni är där möter ni ett tryggt folk vars land är vidsträckt. Gud har gett det i er hand, en plats där inget saknas av det som finns på jorden.”

11 Så bröt de upp från Sorah och Eshtaol, 600 tungt beväpnade män av Dans släkt. 12 De drog upp och slog läger vid Kirjat-Jearim i Juda. Därför kallas den platsen för Dans läger än i dag. Det ligger väster om Kirjat-Jearim. 13 Därifrån drog de vidare mot Efraims bergsbygd och kom till Mikas hus.

14 De fem männen som varit ute och spanat i landet vid Laish sa då till sina bröder: ”Vet ni att i ett av husen här finns en efod och husgudar och en snidad och en gjuten gudabild! Då fattar ni vad ni ska göra.” 15 Så de vek av och gick till Mikas hus där den unge leviten bodde, och hälsade honom. 16 De 600 tungt beväpnade männen av Dans söner ställde sig vid ingången till porten. 17 De fem män som hade spanat i landet gick upp till huset. De gick in och tog den snidade gudabilden, efoden, husgudarna och den gjutna gudabilden, medan prästen stod vid ingången till porten tillsammans med de 600 tungt beväpnade männen. 18 När de fem männen gick in i Mikas hus och tog den snidade gudabilden, efoden, husgudarna och den gjutna gudabilden, sa prästen: ”Vad gör ni?” 19 De svarade: ”Håll truten! Följ med oss och bli vår far och präst! Vad är bäst för dig, att vara präst för en enda mans hus eller vara präst för en hel stam och släkt i Israel?” 20 Då blev prästen överlycklig. Han tog efoden, husgudarna och den snidade gudabilden och följde med folket.

21 Sedan vek de av och fortsatte, med barnen, boskapen och allt värdefullt framför sig. 22 När de befann sig en bit ifrån Mikas hus, blev männen som bodde nära hans hus utkommenderade. När de jagat ifatt Dans söner 23 och ropat på dem, vände sig Dans söner om och frågade Mika: ”Vad är det fråga om med hela denna hop?” 24 Mika sa: ”Ni stal gudarna som jag tillverkat, och min präst. Och stack iväg. Vad har jag kvar? Och så undrar ni vad det är fråga om!” 25 Dans söner svarade: ”Inte den tonen! För då kommer upprörda män att angripa er, och då mister både du och ditt husfolk livet.” 26 Därefter fortsatte Dans söner sin väg. Och när Mika insåg att de var starkare än han, återvände han hem.

27 Efter att de stulit det som Mika tillverkat, samt hans präst, kom de till Laish, till ett folk som levde stilla och tryggt. De slog dem med svärd och brände staden. 28 Ingen kom till Laishs hjälp, för den låg långt från Sidon, och folket hade ingen relation med andra människor. Staden låg i Bet-Rehobs dal. Daniterna byggde upp staden och bosatte sig där. 29 De gav staden namnet Dan efter sin stamfar Dan, som var son till Israel. Tidigare hette staden Laish. 30 Dans söner satte upp den snidade gudabilden åt sig. Och Jonatan, son till Gershom, Moses son, och hans söner var präster åt Dans stam till dess att landet bortfördes i fångenskap. 31 De satte upp åt sig den snidade gudabild som Mika hade tillverkat. Där förblev den så länge Guds hus var i Shilo.

Nästa

Föregående

18:1. letade Dans stam efter ett landområde. De hade förlorat sitt område (Jos 19:40-47, Dom 1:34).

18:30. Jonatan. Här får vi veta att den vilsne prästen var Moses sonson.

© Ragnar Blomfelt