DANIEL

KAPITEL 8

Daniels syn av baggen och bocken

1 I kung Belshassars tredje regeringsår såg jag, Daniel, en syn efter den jag tidigare haft. 2 I synen såg jag mig själv i Susas borg i provinsen Elam. Jag såg i synen att jag var vid floden Ulaj.

3 Jag lyfte blicken och såg en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var långa, men det ena var längre än det andra och hade växt fram senare. 4 Jag såg baggen stånga mot väster, norr och söder. Inget djur kunde stå emot honom. Ingen kunde rädda någon ur hans våld. Han gjorde som han ville och blev mäktig.

5 Jag funderade över detta. Och se! Då kom en bock västerifrån. Han gick fram över hela jorden utan att vidröra marken. Bocken hade ett väldigt horn i pannan. 6 Han kom emot baggen med de båda hornen, som jag sett stå framför floden. Han rusade ursinnigt emot baggen. 7 Jag såg honom komma inpå baggen och ilsket angripa honom. Han stångade baggen och krossade hans båda horn. Baggen hade ingen kraft att stå emot honom. Så bocken slog honom till marken och trampade på honom. Ingen kunde rädda baggen ur bockens våld. 8 Bocken blev mycket mäktig. Men när han var som starkast bröts det stora hornet av, och i dess ställe växte fyra väldiga horn upp, mot himlens fyra väderstreck.

9 Från ett av dem sköt ut ett litet horn. Det växte kraftigt mot söder och öster och mot det ljuvliga landet. 10 Det växte upp till himlens här och kastade några ur hären och några av stjärnorna ner till jorden och trampade på dem. 11 Det förhävde sig mot härens furste, berövade honom det dagliga offret och rev ner platsen där hans helgedom stod. 12 En här gavs till det tillsammans med det dagliga offret på grund av uppror. Och hornet kastade sanningen till marken och hade framgång i sin gärning.

13 Sedan hörde jag en av de heliga tala. En annan helig frågade den som talade: ”Hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande upproret som gör att både helgedom och hären trampas ner?” 14 Han svarade mig: ”2300 kvällar och morgnar. Sedan ska helgedomen återställas.”

Ängeln Gabriel förklarar synen

15 När jag, Daniel, hade sett denna syn försökte jag förstå den. Se, en gestalt som liknade en man stod då framför mig. 16 Och mitt över Ulaj hörde jag en människoröst som ropade: ”Gabriel, förklara synen för honom!” 17 Han kom nära där jag stod. Jag blev förskräckt när han kom och föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig: ”Du människoson, förstå att synen avser den sista tiden.” 18 Medan han talade med mig föll jag i djup sömn med ansiktet mot marken. Men han rörde vid mig och hjälpte mig upp.

19 Sedan sa han: ”Jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av vreden, för synen avser den sista tiden. 20 Baggen som du såg med de två hornen är Mediens och Persiens kungar. 21 Den raggiga bocken är Greklands kung. Det stora hornet i pannan är den förste kungen. 22 Att hornet bröts av och att fyra andra växte upp istället betyder att fyra riken ska uppstå ur hans folk, men utan hans kraft.

23 Vid slutet av deras välde och när upprorsmännen fyllt måttet, ska det komma en illistig kung med barsk uppsyn. 24 Hans styrka blir stor, men inte genom egen styrka. Han ska orsaka ohygglig skada och lyckas i sin gärning. Han ska fördärva mäktiga män och det heliga folket. 25 Genom sin list ska han lyckas med sitt svek. Han ska betrakta sig som överlägsen, och utan att tveka ska han fördärva många. Han ska resa sig mot furstarnas Furste, men bli krossad utan hjälp av människohand.

26 Synen om kvällar och morgnar som har berättats är sann. Men hemlighåll synen, för den avser en avlägsen framtid.”

27 Jag, Daniel, var utmattad och sjuk några dagar. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Jag var bestört över synen, den gick inte att förstå.

Nästa

Föregående

8:1. tredje regeringsår. År 551 f. Kr.

8:2. Susas borg. Susa låg i nutida sydvästra Iran.

8:16. Gabriel. En av två namngivna änglar i Bibeln (den andre är Mikael). Gabriel omnämns även i 9:21, och omkring 550 år senare i Luk 1:19, 26.

8:26. Synen om kvällar och morgnar. Se v. 13-14.

© Ragnar Blomfelt