DANIEL

KAPITEL 2

Nebukadnessars dröm

1 I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom fylld av oro och sömnlös. 2 Då kallade kungen till sig sina magiker, siare, trollkarlar och astrologer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. De kom och trädde fram inför kungen, 3 som sa till dem: ”Jag har drömt och är fylld av oro och vill veta vad jag drömt.” 4 Då svarade astrologerna kungen på arameiska: ”Må kungen leva för evigt! Återge drömmen för dina tjänare så ska vi ge dig tydningen.” 5 Kungen sa till astrologerna: ”Mitt beslut är oryggligt: Om ni inte återger och tyder drömmen för mig ska ni huggas i stycken och era hus bli sophögar. 6 Men om ni säger mig drömmen och tydningen ska ni få gåvor, belöning och stor ära av mig. Så berätta för mig drömmen och tydningen!” 7 De svarade för andra gången: ”Kungen bör återge drömmen för sina tjänare så ska vi ge dig tydningen.” 8 Kungen sa: ”Jag begriper nog att ni vill vinna tid eftersom ni ser att detta är mitt oryggliga beslut. 9 Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har konspirerat om att ljuga och bedra tills tiderna förändras. Säg mig nu vad jag drömt! Då vet jag att ni också kan ge mig tydningen.” 10 Astrologerna svarade kungen: ”Ingen människa på jorden kan säga vad kungen vill veta. Därför har heller aldrig någon kung, hur stor och mäktig han än varit, frågat något sådant till en magiker, siare eller astrolog. 11 Det som kungen begär är för svårt. Det finns ingen förutom gudarna som kan berätta det för kungen. Men de bor inte bland de dödliga.”

12 Detta gjorde kungen så fruktansvärt arg att han befallde att alla lärda män i Babel skulle avrättas. 13 När påbudet gått ut att de lärda männen skulle dödas sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. 14 Då vände sig Daniel med takt och omdöme till Arjok, chefen för kungens livvakt, som gått ut för att döda de lärda männen i Babel. 15 Han frågade Arjok, kungens befälhavare: ”Varför är kungens befallning så brådskande?” Så Arjok redogjorde läget för Daniel. 16 Sedan gick Daniel in till kungen och bad om tid, så skulle han ge kungen tydningen.

17 Sedan gick Daniel hem och redogjorde läget för sina vänner Hananja, Mishael och Asarja. 18 Han manade dem att be himlens Gud om nåd angående denna hemlighet, så att Daniel och hans vänner inte skulle dödas med de övriga lärda männen i Babel.

19 Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och han lovprisade himlens Gud. 20 Daniel sa:

”Lovprisat är Guds namn

från evighet till evighet!

För visdom och makt tillhör honom.

21 Han förändrar år och tider.

Han avsätter och tillsätter kungar.

Han ger de lärda visdom

och de förståndiga förstånd.

22 Han uppenbarar det djupa och fördolda.

Han vet vad som är i mörkret

och hos honom bor ljuset.

23 Jag tackar och prisar dig, 

mina fäders Gud,

för du har gett mig visdom och kraft.

Och du har visat mig vad vi bad dig om,

du har visat oss vad kungen ville veta.”

Daniel tyder kungens dröm

24 Sedan gick Daniel till Arjok som fått order av kungen att döda de lärda männen i Babel. Daniel sa till honom: ”Döda inte de lärda männen i Babel! För mig till kungen, så ska jag ge honom tydningen.” 25 Arjok förde omedelbart Daniel till kungen och sa: ”Jag har funnit en man bland de fångna judarna som kan ge kungen tydningen.” 26 Kungen frågade Daniel, som fått namnet Belteshassar: ”Kan du återge för mig den dröm jag såg och ge mig tydningen?” 27 Daniel svarade kungen: ”Det finns inga lärda män, siare, magiker eller teckentydare som kan tala om för kungen den hemlighet han vill veta. 28 Men det finns en Gud i himlen som uppenbarar hemligheter. Och han har gjort känt för kung Nebukadnessar vad som ska hända i kommande dagar. Detta var din dröm och synen i ditt huvud när du låg på din bädd: 29 Konung, när du låg på din bädd kom tankar angående framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska hända. 30 Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte för att jag har mer visdom än någon annan levande man, utan för att kungen ska få veta tydningen och förstå dina innersta tankar.

31 O konung, du såg i din syn en kolossal staty. Den var hög och strålade oerhört. Den stod framför dig och såg skrämmande ut. 32 Statyns huvud var av rent guld, bröstet och armarna av silver, magen och höfterna av koppar. 33 Benen var av järn, och fötterna delvis av järn, delvis av lera. 34 Medan du såg på, rycktes en sten loss, men inte av människohand, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35 Då krossades allt, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Det blev som agnar från tröskplatserna om sommaren. Vinden förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som fyllde hela jorden.

36 Det var drömmen, och nu vill vi ge tydningen åt kungen: 37 Du, o konung, är kungarnas kung. Himlens Gud har gett dig riket, styrkan, makten och äran. 38 Gud har gett människorna, var de än bor, samt markens djur och himlens fåglar, i din hand. Han har satt dig att härska över dem alla. Du är huvudet av guld. 39 Efter dig ska uppstå ett annat rike, svagare än ditt. Därefter ett tredje rike av koppar. Det ska härska över hela jorden. 40 Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och sönderslår allt. Och så som järn förstör allt ska det krossa och förstöra alla de andra. 41 Du såg att fötterna och tårna delvis var av krukmakarlera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet, för du såg ju att leran var blandad med järn. 42 Tårna var delvis av järn och delvis av lera. Det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Du såg järnet vara blandat med lera. Det betyder att människor ska beblanda sig med varandra utan att kunna hålla samman, lika lite som järn kan blanda sig med lera. 44 Men under dessa kungars tid ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig ska gå under, och inte heller ska riket ges till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt. 45 Du såg ju att en sten rycktes loss från berget, men inte av människohand, och krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har uppenbarat för kungen vad som ska hända i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.”

46 Då föll kung Nebukadnessar ner på sitt ansikte och tillbad inför Daniel. Och han befallde att offer och rökelse skulle frambäras åt honom. 47 Kungen sa till Daniel: ”Sannerligen, er Gud är en Gud över gudar, en Herre över kungar och en uppenbarare av hemligheter, för du kunde uppenbara denna hemlighet.” 48 Sedan gav kungen Daniel en hög rang och många stora gåvor. Han satte honom till härskare över hela Babels provins och till högste guvernör för alla de lärda männen i Babel. 49 På Daniels begäran satte kungen Shadrak, Meshak och Abed-Nego att förestå Babels provins. Daniel själv stannade vid kungens hov.

Nästa

Föregående

2:1. I sitt andra regeringsår. 603 f. Kr.

2:39-40. Traditionellt anses de fyra rikena vara Babel (625-539 f. Kr.), Medien-Persien (539-331 f. Kr.), Grekland (331-63 f. Kr.), Rom (63 f. Kr.-476 e. Kr.). En alternativ tolkning placerar Grekland sist (och låter Medien och Persien utgöra två olika riken).

© Ragnar Blomfelt