DANIEL

KAPITEL 12

Den sista tiden

1 På den tiden ska Mikael träda fram, den store fursten som står på dina landsmäns sida. Det kommer en tid av nöd, som inte förekommit från det att folken uppstod och fram till den tiden. Men på den tiden ska ditt folk räddas, alla som är skrivna i boken. 2 Många av dem som sover i jordens stoft ska vakna, en del till evigt liv och en del till förakt och evig avsky. 3 De förståndiga ska lysa som himlavalvets ljus. Och de som fört många till rättfärdighet ska lysa som stjärnorna för all evighet. 4 Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska fara än hit och än dit för att öka kunskapen.”

5 Jag, Daniel, blickade upp och fick se två andra män stå där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem frågade mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: ”Hur länge dröjer det innan slutet kommer då dessa under sker?” 7 Och jag hörde mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten. Han lyfte högra och vänstra handen mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Det ska vara en tid och tider och en halv tid. När sedan det heliga folkets makt är krossad ska allt detta fullbordas.” 8 Jag hörde men förstod ej, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på detta?” 9 Han svarade: ”Gå, Daniel, för orden ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. 10 Många ska bli renade, fläckfria och luttrade. Men de onda ska begå ondska, och ingen av dem ska förstå detta. Men de förståndiga ska förstå. 11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens vidrighet ställs upp ska det gå 1290 dagar. 12 Salig är den som väntar och når fram till 1335 dagar. 13 Men vandra du mot slutet. Du ska vila och sedan uppstå och få ditt arv vid dagarnas slut.”

Hosea

Föregående

12:1. alla som är skrivna i boken. Se Upp 3:5 med kommentar.

12:2-3, 13. Nya Testamentets rikliga undervisning om kroppens uppståndelse som inleds med Jesu Kristi uppståndelse, kan uppfattas bara enstaka gånger i Gamla Testamentet. Dessa verser utgör exempel, några andra exempel är Job 19:26-27 och Jes 26:19.

© Ragnar Blomfelt