DANIEL

KAPITEL 11

1 I medern Dareios första regeringsår stod jag upp för att stärka och skydda honom.

Kungar i syd och nord

2 Nu ska jag berätta sanningen för dig. Lyssna! Efter att ytterligare tre kungar uppstått i Persien ska en fjärde komma som blir mycket rikare än alla de andra. När rikedomen gjort honom mäktig ska han egga upp alla mot Greklands rike. 3 Sedan ska en väldig kung uppstå. Han ska härska med stor makt och göra vad han vill. 4 Men knappt har han kommit till makten så faller hans rike sönder och delas efter himlens fyra väderstreck. Det ska inte tillfalla hans efterkommande och inte förbli så mäktigt som det var då han regerade. För hans rike ska omstörtas och tillfalla andra.

5 Kungen i söder ska bli mäktig. Men en av hans furstar ska bli ännu mäktigare, och hans herravälde ska bli stort. 6 Efter några år ska de ingå en allians, och dottern till kungen i söder ska komma till kungen i norr för att stadfästa fördraget. Men hon ska inte kunna behålla sin makt, och hans makt ska inte heller bestå. På den tiden ska hon själv, hennes följe, hennes far och den man som stödde henne, överges till döden.

7 Men en telning från hennes rötter ska stiga upp i hans ställe. Han ska anfalla nordkungens armé och bryta in i hans fästning och uppnå seger över dem. 8 Han ska även föra till Egypten deras gudar och gjutna bilder samt deras dyrbara silver- och guldkärl. Sedan ska han under några år lämna nordkungen i fred. 9 Men nordkungen ska tränga in i sydkungens rike. Sedan ska han återvända till sitt land.

10 Hans söner ska mobilisera och samla en enorm armé. Den ska välla fram som en störtflod och åter föra striden ända fram till sydkungens befästning. 11 Då ska sydkungen bli ursinnig och dra ut och kriga mot nordkungen. Nordkungen ska ställa upp en stor armé, som ska besegras av sydkungen. 12 När armén är borta blir sydkungen arrogant. Han ska fälla tiotusentals utan att få herraväldet. 13 För kungen i norr ska åter mobilisera en armé, större än den förra. Och efter några år ska han rycka fram med en väldig armé och stora förråd.

14 På den tiden ska många stå upp mot sydkungen. Och våldsmän av ditt eget folk ska uppegga sig för att uppfylla profetian. Men de ska falla. 15 Sedan ska kungen i norr komma och kasta upp en vall och inta en befäst stad. Styrkorna i söder ska inte kunna hålla stånd. Dess främsta soldater ska inte ha kraft att stå emot. 16 Angriparen ska göra vad han vill. Ingen ska kunna stå emot nordkungen. Han ska komma in i det ljuvliga landet med ödeläggelse i sin hand. 17 Han kommer beslutsamt med hela sitt rikes makt. Han sluter ett fördrag med sydkungen och ger honom en av sina döttrar till hustru i avsikt att fördärva honom. Men det fallerar och går i stöpet. 18 Därefter ska han vända sig mot kustländerna och erövra många av dem. Men en härförare ska göra slut på hans hån och vända det mot honom själv. 19 Då ska nordkungen återvända till sitt eget lands fästningar. Men han ska vackla, falla och försvinna.

20 I hans ställe framträder en som sänder en skatteindrivare genom det land som är ett smycke i hans rike. Efter några dagar ska han störtas, men inte genom ilska eller krig.

Den onde kungen

21 I hans ställe framträder en föraktlig man som inte fått kungavärdighet. Han erövrar riket lugnt och stilla genom list. 22 En flod av arméer ska svepas bort inför honom och krossas, likaså en förbundsfurste. 23 Efter att han ingått en allians så handlar han svekfullt. Han ska uppnå makten med endast lite folk. 24 Han ska lugnt och stilla tränga in i provinsens rikaste del. Han ska göra vad hans fäder och förfäder ej förmått. Han ska strö ut åt sitt folk byte, gods och utrustning. Han ska för en tid göra upp planer mot befästa platser. 25 Han ska samla sin kraft och sitt mod med en stor armé mot kungen i söder, som ska mobilisera med en enormt stor och mäktig armé. Men kungen i söder ska inte kunna hålla stånd på grund av intriger mot honom. 26 De som äter vid hans bord ska störta honom. Hans armé ska svepas bort och många ska stupa. 27 Bägge kungarna ska ha onda avsikter och sitta vid samma bord och ljuga. Men till ingen nytta, för slutet dröjer ännu till den bestämda tiden. 28 Nordkungen ska återvända till sitt land med stort byte, men han ska vara helt emot det heliga förbundet. Han ska utföra sin gärning och sedan återvända till sitt land.

29 På bestämd tid ska han sedan åter angripa sydlandet, men denna gång blir inte som den förra. 30 För skepp från Kittim ska komma emot honom och han ska förlora modet och återvända. Han ska rikta sin upprördhet mot det heliga förbundet och agera. Så när han kommit hem ska han lyssna till dem som övergett det heliga förbundet. 31 Han ska sända trupper som ska vanhelga helgedomen, fästningen. De ska avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens vidrighet. 32 Dem som handlat ont mot förbundet ska han med inställsamma ord locka till avfall. Men de bland folket som känner sin Gud ska stå fasta och agera. 33 De förståndiga bland folket ska ge många insikt. Men de ska ändå under en tid falla genom svärd och eld, genom fångenskap och plundring. 34 När de faller ska några hjälpa dem, men många ska med baktankar sluta sig till dem. 35 Några av de förståndiga ska falla, så att de blir luttrade, renade och fläckfria fram till ändens tid, för den bestämda tiden dröjer.

36 Kungen ska göra vad han vill. Han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Mot gudarnas Gud ska han tala övermodigt. Allt går honom väl tills vredens tid är fullbordad, för det som är beslutat måste inträffa. 37 Han ska varken bry sig om sina fäders gudar eller den gud som kvinnor tycker om eller någon annan gud. För han ska upphöja sig själv över alla. 38 Istället ska han ära fästningarnas gud. En gud som var okänd för hans fäder ska han ära med guld, silver, ädelstenar och andra dyrbarheter. 39 Han ska ta itu med de starka fästningarna med hjälp av en främmande gud. De som erkänner honom ska han visa stor ära. Han ska låta dem härska över många och utdela land åt dem som belöning.

40 I den sista tiden ska kungen i söder anfalla honom. Kungen i norr ska då storma fram mot honom med vagnar, ryttare och en stor flotta. Han ska tränga in i länderna och forsa fram över dem. 41 Han ska också tränga in i det ljuvliga landet. Och många ska falla, men dessa ska undkomma hans hand: Edom och Moab samt de främsta av Ammons söner. 42 Han ska utvidga sin makt över länderna. Egypten ska inte undkomma. 43 Han ska ta kontroll över guld- och silverskatter och alla slags dyrbarheter i Egypten. Libyer och kushiter ska följa honom. 44 Då ska han från öster och norr få höra rykten som gör honom bestört. Han ska i ursinne dra ut för att ha ihjäl och förinta många. 45 Han ska slå upp sina kungliga tält mellan havet och det ljuvliga, heliga berget. Men han går mot sin undergång utan att någon hjälper honom.

Nästa

Föregående

11:1. första regeringsår. År 539 f. Kr.

11:3. Alexander den store (336-323 f. Kr.).

11:21. en föraktlig man. Antiochos IV Epifanes, som var kung 175-164 f. Kr.

11:31 (9:27, 12:11). förödelsens vidrighet. Se Matt 24:15 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt