DANIEL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KAPITEL 1

Daniel bortförs till Babel

1 I kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Babels kung Nebukadnessar till Jerusalem och belägrade staden. 2 Herren gav Judas kung Jojakim i hans hand, samt en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin guds hus i Shinars land och satte kärlen i skattkammaren till sin gud.

3 Kungen sa åt Ashpenas, sin överste eunuck, att hämta några av Israels söner från kungaätten och av förnäm börd. 4 Det skulle vara unga män utan lyte och med bra utseende. De skulle vara bildade, kloka, lättlärda och lämpade för tjänst i kungens palats. De skulle undervisas i kaldeernas litteratur och språk. 5 Kungen bestämde åt dem en daglig ranson av mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i tre år och därefter tjänstgöra hos kungen. 6 Bland dem var Daniel, Hananja, Mishael och Asarja av Judas söner. 7 Överste eunuck gav dem andra namn. Daniel kallade han Belteshassar. Hananja kallade han Shadrak. Mishael kallade han Meshak. Asarja kallade han Abed-Nego.

8 Men Daniel var fast besluten att inte orena sig genom mat och vin från kungens bord. Så han bad överste eunuck om att få slippa orena sig. 9 Gud lät Daniel möta välvilja och sympati hos överste eunuck. 10 Men han sa till Daniel: ”Jag fruktar min herre kungen som bestämt vad ni ska äta och dricka. Tänk om han tycker ni ser undernärda ut i jämförelse med era jämnåriga bland de unga männen. Då sätter ni mitt liv i fara inför kungen.” 11 Då sa Daniel till tillsyningsmannen som överste eunuck satt över Daniel, Hananja, Mishael och Asarja: 12 ”Testa dina tjänare i tio dagar. Låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. 13 Jämför sedan vårt utseende med de unga män som äter av kungens mat, och behandla dina tjänare efter det du får se.” 14 Han lyssnade till deras begäran och testade dem i tio dagar. 15 Efter de tio dagarna såg de bättre och mer välnärda ut än alla de unga män som åt av kungens mat. 16 Så tillsyningsmannen lät dem slippa maten och vinet, och gav dem grönsaker istället.

17 Gud gav åt dessa fyra unga män kunskap och insikt i all slags litteratur och visdom. Och Daniel förstod sig på alla slags syner och drömmar. 18 Så kom tiden som kungen bestämt då de skulle föras fram av överste eunucken inför Nebukadnessar. 19 Kungen talade med dem, och det fanns ingen annan som kunde jämföras med Daniel, Hananja, Mishael och Asarja. Så de fick tjänstgöra hos kungen. 20 Han fann att de i alla frågor som krävde visdom och förstånd var tio gånger klokare än alla magiker och siare i hela hans rike.

21 Daniel blev kvar där till kung Koreshs första regeringsår.

Nästa

1:1.  Jojakims tredje regeringsår. 605 f. Kr. Babels kung. Nebukadnessar var kung 605-562 f. Kr.

1:2. Shinars land. Annat namn för (södra delen av) Babylonien. 

1:67. Daniel betyder ’Gud är min domare’. Hananja betyder ’Jahve är barmhärtig’. Mishael betyder ’Vem är som Gud’. Asarja betyder ’Jahve hjälper’. Deras andra namn (v. 7) anknyter till Babels avgudar.

1:21. Koresh första regeringsår. Avser hans regeringstid över Babylonien, 539 f. Kr. Koresh var persiens kung 559-530 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt