AMOS

KAPITEL 8

Dom över Guds folk

1 Detta visade Herren Jahve mig: Jag såg en korg med sommarfrukt. 2 Han sa: ”Amos, vad ser du?” Jag svarade: ”En korg med sommarfrukt.” Då sa Herren till mig: ”Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte längre skona dem. 3 Den dagen ska sångerna i borgen övergå i jämmer, säger Herren Jahve. Mängder av lik ska under tystnad kastas överallt.”

4 Lyssna på detta,

ni som trampar på den fattige

och överger de utsatta i landet.

5 Ni säger:

”När är nymånadsdagen över

så vi kan sälja säd?

Och sabbaten

så vi kan öppna kornboden?

Då minskar vi måtten

och höjer priset

och bedrar med falska vikter.

6 Då köper vi de fattiga för silver

och den utsatte för ett par sandaler,

och säljer spillet som säd.”

7 Herren har svurit vid Jakobs stolthet:

Jag ska aldrig glömma något som de gjort!

8 Skulle inte jorden skälva på grund av det,

och alla dess invånare sörja?

Skulle inte hela jorden resa sig som Nilen,

stiga och sjunka som Egyptens flod?

9 Den dagen, säger Herren Jahve,

gör jag så att solen går ner vid middagstid.

Jag gör jorden mörk mitt på dagen.

10 Jag vänder era fester till sorg

och alla era sånger till klagovisor.

Jag klär allas höfter med säcktyg

och gör alla huvuden skalliga.

Jag sänder sorg som efter ende sonen.

Slutet blir som en bitter dag.

11 Lyssna! Dagar kommer,

säger Herren Jahve,

då jag sänder svält i landet.

Inte svält efter bröd

och inte törst efter vatten,

utan efter att höra Herrens ord.

12 Folk ska irra från hav till hav,

springa omkring från norr till öster

och söka efter Herrens ord.

Men de ska inte finna det.

13 Den dagen

ska vackra jungfrur och unga män 

falla ihop av törst.

14 De som svär vid Samarias synd

och säger: ”Leve din gud, Dan!”

och ”Leve vägen till Beer-Sheba!”,

de ska falla och aldrig mer resa sig.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt