AMOS

KAPITEL 6

Dom över lyxliv och flärd

1 Fördömelse över de obekymrade på Sion,

de trygga på Samarias berg,

de förnämsta av det främsta folket,

de som Israels hus vänder sig till!

2 Dra till Kalne och se,

gå därifrån till Stora Hamat

och sedan ner till filisteernas Gat.

Är de bättre än Juda och Israel?

Är deras område större än ert?

3 Ni skakar av er den onda dagen

och sätter våldet i högsätet.

4 Ni vilar på elfenbenssängar

och vräker ut er på era bäddar.

Ni äter lamm ur hjorden

och kalvar från stallet.

5 Ni skrålar till harpan,

och likt David 

tänker ni ut musikinstrument.

6 Ni dricker vin ur stora skålar

och smörjer er med finaste oljor,

men bedrövas ej av Josefs skada.

7 Därför ska de nu vara först

att gå i fångenskap.

Då är det slut med skrålet

från dem som vräkte ut sig.

8 Herren Jahve

har svurit vid sig själv,

Jahve, härskarornas Gud, säger:

Jag avskyr Jakobs stolthet

och hatar hans borgar.

Jag ska utlämna staden och allt i den.

9 Även om tio män är kvar i ett hus måste de dö. 10 När en släkting och likbrännare vill föra ut benen ur huset och ropar till den som är inne i huset: ”Finns någon mer där?” och han svarar: ”Ingen”, så ska han säga: ”Tyst, vi ska inte nämna Jahves namn!”

11 För lyssna! Herren ska befalla

att det stora huset slås i spillror

och det lilla huset i bitar.

12 Springer hästar på klippor

eller plöjer man där med oxar?

Men ni har förvandlat rättvisan till gift

och rättfärdighetens frukt till malört.

13 Ni gläds över Lo-Debar och säger:

”Var det inte med egen styrka 

vi erövrade Karnajim?”

14 För lyssna, ni av Israels hus!

Jag ska resa upp ett folk mot er,

säger Jahve, härskarornas Gud.

Och de ska ansätta er

från infarten mot Lebo-Hamat

till Arabahbäcken.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt