AMOS

KAPITEL 5

Sorgesång över Israel

1 Israels hus, lyssna till dessa ord! Det är en sorgesång över er:

2 ”Jungfrun Israel har fallit 

och reser sig inte mer!

Hon ligger övergiven på sin mark

utan att någon reser henne upp.”

3 För så säger Herren Jahve:

Staden där tusen tågade ut

får hundra tillbaka,

och staden där hundra tågade ut

får tio tillbaka, för Israels hus.

Sök Gud och lev

4 Så säger Herren till Israels hus:

Sök mig och ni får leva!

5 Men sök inte Betel,

gå inte till Gilgal

och dra inte till Beer-Sheba.

För Gilgal ska gå i fångenskap

och Betel ska bli till intet.

6 Sök Herren och ni får leva!

Annars kommer han

som en förtärande eld över Josefs hus

utan att någon i Betel kan släcka den.

7 Ni förvandlar rättvisan till malört

och kastar rättfärdigheten till marken.

8 Han gjorde Plejaderna och Orion.

Han förvandlar dödsskugga till gryning

och låter dagen mörkna till natt.

Han kallar på havets vatten

och öser det över jorden.

Jahve är hans namn.

9 Han låter fördärv blixtra över borgen,

fördärv drabba fästningen.

10 De hatar åklagaren i porten

och avskyr den som talar sanning.

11 Det är därför ni trampar på den fattige

och tar hans säd i skatt.

Ni bygger hus av huggen sten,

men ska inte få bo i dem.

Ni planterar ljuvliga vingårdar,

men ska inte få dricka vinet.

12 För jag vet att era brott är många

och era synder talrika.

Ni förtrycker den rättfärdige,

tar mutor och hindrar de utsatta

att få rättvisa i porten.

13 Därför tiger den kloke i denna tid,

för det är en ond tid.

14 Var god och inte ond,

så att ni får leva!

Då ska Jahve, härskarornas Gud,

vara med er, så som ni påstår.

15 Hata det onda och älska det goda

och befäst rättvisan i porten.

Kanske ska då Jahve, härskarornas Gud,

visa nåd mot återstoden av Josef.

16 Därför säger Jahve, 

härskarornas Gud, Herren:

På alla torg ska höras jämmer,

på alla gator ska det beklagas.

Bonden ska manas till sorg

och proffssörjare ska gråta.

17 I alla vingårdar ska det klagas,

för jag ska gå fram mitt ibland er,

säger Herren.

Herrens dag

18 Det blir hemskt för dem 

som längtar efter Herrens dag!

Varför längtar ni efter den?

Herrens dag är mörker och inte ljus.

19 Det blir som när en man

flyr för ett lejon men möter en björn,

kommer hem,

stöder handen mot väggen

och bits av en orm.

20 Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus,

becksvart utan minsta sken.

21 Jag hatar och föraktar era fester,

jag tål inte era högtider.

22 För även om ni offrar

brännoffer och matoffer åt mig,

så godtar jag dem inte.

Jag vill inte se era fredsoffer av gödkalvar.

23 Bespara mig dina sångers oväsen,

jag vill inte höra ditt harpospel!

24 Men låt rättvisan flöda som vatten,

och rättfärdigheten

som en aldrig sinande ström.

25 Israels hus, var det åt mig 

ni frambar slaktoffer och matoffer

under de fyrtio åren i öknen?

26 Ni bar Sickut, er kung,

och Kijjun, er gudastjärna,

gudabilder som ni gjort åt er.

27 Men jag ska föra er i fångenskap

bortom Damaskus,

säger han vars namn är

Jahve, härskarornas Gud.

Nästa

Föregående

5:25. Citeras i Apg 7:42.

5:26. Sickut … Kijjun. Assyrisk-babyloniska gudar.

© Ragnar Blomfelt