AMOS

KAPITEL 4

Dom över rika kvinnor

1 Lyssna till detta ord,

ni Bashans kor på Samarias berg,

ni kvinnor som förtrycker fattiga

och krossar utsatta,

ni som säger till era män:

”Langa hit nåt att dricka!”

2 Herren Jahve har svurit

vid sin helighet:

Lyssna! Dagar ska komma över er

då ni ska släpas bort med krokar

och de sista av er med ljuster.

3 Genom rämnor i muren

ska kvinna efter kvinna gå ut.

Ni ska slungas iväg mot Hermon,

säger Herren.

Israels vägran att vända om

4 Gå till Betel och synda,

till Gilgal och synda än mer.

Bär fram era offer varje morgon,

era tionden var tredje dag.

5 Bränn tackoffer av syrat bröd,

ropa ut frivilliga offer så det hörs!

För ni älskar ju sådant, ni Israels söner,

säger Herren Jahve.

6 Jag gav er inte en munsbit

i alla era städer,

inget bröd på alla era orter.

Men ni vände inte om till mig,

säger Herren.

7 Jag höll tillbaka regnet för er

när det ännu var tre månader till skörden.

Jag sände regn över en stad

men inget regn över en annan.

En åker fick regn,

den som inte fick regn torkade.

8 Från två eller tre städer 

stapplade folk till en stad 

för att dricka vatten,

men fick ej tillräckligt.

Men ni vände inte om till mig,

säger Herren.

9 Jag slog er med sot och rost.

Gräshoppor förtärde alla era trädgårdar, 

vingårdar, fikonträd och olivträd.

Men ni vände inte om till mig,

säger Herren.

10 Jag sände pest bland er som i Egypten.

Jag dödade era unga män med svärd

tillsammans med de hästar ni tagit.

Jag lät likstanken från era läger

stiga er i näsan.

Men ni vände inte om till mig,

säger Herren.

11 Jag ödelade er

som Gud ödelade Sodom och Gomorra.

Ni var som ett vedträ ryckt ur elden.

Men ni vände inte om till mig,

säger Herren.

12 Därför ska jag göra så med dig, Israel.

Och eftersom jag ska göra så

med dig, Israel,

gör dig redo att möta din Gud!

13 För lyssna! 

Han som formar bergen,

skapar vinden,

avslöjar för människan vad hon tänker,

gör gryning till mörker,

går fram över jordens höjder,

Jahve, härskarornas Gud, är hans namn.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt