AMOS

KAPITEL 2

Profetia om Moab

1 Så säger Herren:

För tre brott av Moab, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för han brände till kalk 

benen av Edoms kung.

2 Jag sänder eld mot Moab,

den ska förtära Keriots borgar.

Moab ska dö under krigsdån,

stridsrop och hornstötar.

3 Jag avlägsnar domaren där

och dödar alla Moabs stormän med honom,

säger Herren.

Profetia om Juda

4 Så säger Herren:

För tre brott av Juda, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för de förkastade Herrens lag

och höll ej hans stadgar.

De leddes vilse av de lögner

som deras fäder följde.

5 Jag sänder en eld mot Juda,

den ska förtära Jerusalems borgar.

Profetia om Israel

6 Så säger Herren:

För tre brott av Israel, ja fyra,

häver jag ej mitt beslut,

för de säljer den rättfärdige för pengar,

den utsatte för ett par sandaler.

7 De stampar de svagas huvuden i stoftet.

De vräker undan de ödmjuka.

Far och son går till samma flicka

för att vanhelga mitt heliga namn.

8 Vid alla altaren sträcker de ut sig

på pantsatta kläder.

I sin Guds hus dricker de bötfälldas vin.

9 Det var jag som förgjorde

amoreerna för er.

De var höga som cedrar

och starka som ekar.

Men jag förgjorde hans frukt upptill

och hans rötter nertill.

10 Det var jag som förde er

upp från Egypten.

Jag ledde er i öknen i fyrtio år

så ni kunde inta amoreernas land.

11 Jag reste upp profeter bland era söner,

nasirer bland era unga män.

Var det inte så, ni Israels söner?

säger Herren.

12 Men ni gav nasirerna vin

och befallde profeterna

att inte profetera!

13 Lyssna! Jag ska pressa ner er

så som en fullastad vagn med korn

pressas ner.

14 Då blir ingen tillflykt för den snabbe,

ingen nytta av kraft för den starke.

Krigaren kan då ej rädda sitt liv,

15 bågskytten ej hålla stånd,

löparen ej undkomma

och ryttaren ej rädda sitt liv.

16 Den modigaste krigare

ska den dagen fly naken,

säger Herren.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt