FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 7

Det utvalda Israel uppmanas utrota sju folk

1 När Jahve din Gud för dig in i landet dit du nu går för att ta det i besittning ska han fördriva många folkslag för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, sju folk som är talrikare och mäktigare än du. 2 När Jahve din Gud ger dem till dig och du besegrar dem ska du helt utrota dem. Du ska inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. 3 Gift er inte med dem, ge inte dina döttrar åt deras söner och ta inte deras döttrar åt dina söner. 4 För de ska vända dina söner ifrån mig till att dyrka andra gudar. Herrens vrede ska då tändas mot er och det ska inte dröja förrän han förgör er.

5 Gör istället så här med dem: riv ner deras altaren, krossa deras stoder, hugg ner deras asherapålar och bränn deras avgudabilder. 6 För du är ett heligt folk inför Jahve din Gud. Bland alla jordens folk har Jahve din Gud utvalt dig till att vara hans egendomsfolk.

7 Det var inte för att ni var talrikare än alla andra folk som Herren kände för er och utvalde er. För ni var mindre än alla andra folk. 8 Utan Herren älskade er och höll den ed han gav era fäder. Därför förde Herren er ut med stark hand och befriade er från slavhuset, från den egyptiske kungen faraos hand. 9 Förstå därför att Jahve din Gud är Gud. Han är den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin trogna kärlek i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud. 10 Men han ska öppet vedergälla och förgöra dem som hatar honom. Han ska inte tveka att öppet vedergälla dem som hatar honom. 11 Håll därför de bud, stadgar och föreskrifter som jag i dag befaller dig att följa.

12 Om ni lyssnar till dessa föreskrifter och noga följer dem, ska Jahve din Gud hålla fast vid sitt förbund och sin kärlek som han med ed lovade dina fäder. 13 Han ska älska dig och välsigna dig och göra dig talrik. Han ska välsigna dina nyfödda och din åkerjord, din säd, ditt nya vin och din olja, kornas kalvar och dina tackors lamm, i landet som han med ed lovat dina fäder att ge dig. 14 Du ska vara välsignad framför alla andra folk. Ingen bland män och kvinnor eller bland boskap ska vara infertil. 15 Herren ska hålla alla sjukdomar borta från dig. Han ska inte lägga på dig någon av de hemska sjukdomar från Egypten som du känner till. Men han ska lägga dem på alla som hatar dig. 16 Sluka alla de folk som Jahve din Gud ger dig. Visa dem ingen medkänsla. Och dyrka inte deras gudar, för det skulle bli en snara för dig.

17 Kanske du tänker: ”Dessa folk är större än jag, hur ska jag kunna fördriva dem?” 18 Men var inte rädd för dem. Tänk på vad Jahve din Gud gjorde med farao och hela Egypten. 19 Tänk på de väldiga prövningar du såg. Tecknen och undren. Och på den styrka och kraft med vilken Jahve din Gud förde dig ut. Jahve din Gud ska göra detsamma med alla de folk som du är rädd för.

20 Jahve din Gud ska också sända en getingsvärm över dem, tills alla som överlevt och gömt sig för dig blir utrotade. 21 Skräms inte av dem, för Jahve din Gud är mitt ibland dig, en stor och respektingivande Gud. 22 Jahve din Gud ska steg för steg jaga iväg dessa folk för dig. Du ska inte kunna utplåna dem genast, för då blir markens vilddjur för många för dig. 23 Jahve din Gud ska ge dem till dig och göra dem panikslagna tills de förintas. 24 Han ska ge deras kungar i ditt våld. Du ska utplåna deras namn under himlen. Ingen ska kunna stå dig emot tills du förintat dem.

25 Bränn deras avgudabilder! Silvret och guldet som täcker avgudarna ska du inte ha begär till eller lägga beslag på. Då fångas du av det. För det är vidrigt för Jahve din Gud. 26 Låt inget vidrigt komma in i ditt hus, för då hamnar du också under Guds dom. Du måste hata sådana vidrigheter. För sådant är under Guds dom.

Nästa

Föregående

7:1-2, 16, 23-24. Gud använde Israel som verkställare av sin vredesdom över de onda folkslag som levde i landet (se 9:4-5).

7:3-4. Jfr 2 Kor 6:14-16.

7:5. asherapålar. Ashera var en i Främre Orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna.

7:20. en getingsvärm. Kan förstås bokstavligt eller som en metafor för panik/förvirring (v. 23) eller för krigshärar (jfr Jes 7:17-20).

© Ragnar Blomfelt