FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 34

Moses död

1 Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga mitt emot Jeriko. Och Herren visade honom hela landet: från Gilead till Dan, 2 hela Naftali och Efraims och Manasses land och hela Judas land till Medelhavet, 3 och Negev och Jordanslätten, det är lågslätten vid Jeriko, Palmstaden, ända till Soar. 4 Sedan sa Herren till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag har låtit dig se det med egna ögon. Men du får inte gå över dit.”

5 Och Herrens tjänare Mose dog där i Moab, så som Herren sagt. 6 Herren begravde honom i dalen i Moab, mitt emot Bet-Peor. Än i dag har ingen fått veta var hans grav finns. 7 Mose var 120 år när han dog. Hans syn var bra och han var vid god vigör. 8 Israels söner sörjde Mose på Moabs hedar under trettio dagar. Sedan upphörde tiden att sörja och gråta över Mose.

9 Josua, Nuns son, var fylld med visdomens ande, för Mose hade lagt händerna på honom. Israels söner lydde honom och gjorde som Herren befallt Mose.

10 Aldrig mer framträdde i Israel en profet lik Mose, som Herren kände ansikte mot ansikte. 11 Tänk på alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egypten, med farao och alla hans tjänare och hela hans land. 12 Och tänk på all hans väldiga kraft och alla de stora och respektingivande gärningar som han utförde inför hela Israel.

Josua

Föregående

34:4. landet som jag med ed lovade. 1 Mos 15:18-21, 26:3, 28:13.

34:4. du får inte gå över dit. Mose fick inte gå till Kanaan, men han kom till himlen, Luk 9:30-31, Hebr 11:24-28, 39-40.

34:7. Mose var 120 år när han dog. Omkring år 1400 f. Kr.

34:9. Josua. Se kommentar till 2 Mos 17:9.

© Ragnar Blomfelt