FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 30

Guds goda gåvor

1 När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag lagt fram för dig, och du tar det till hjärtat bland alla de folk dit Jahve din Gud fördrivit dig, 2 och du och dina söner vänder om till Jahve din Gud och lyder honom av hela ditt hjärta och av hela din själ, i allt som jag i dag befaller dig, 3 då ska Jahve din Gud återupprätta dig och visa dig nåd och åter samla dig från alla folk dit Jahve din Gud har skingrat dig. 4 Även om dina fördrivna befann sig vid himlens yttersta gräns ska Jahve din Gud samla in dig och hämta dig därifrån. 5 Jahve din Gud ska föra dig in i landet som dina fäder intog, och du ska besitta det. Han ska göra väl mot dig, och göra dig mer talrik än dina fäder.

6 Jahve din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då får du leva. 7 Och Jahve din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. 8 Du ska åter lyssna till Herren och följa alla hans bud som jag i dag ger dig. 9 Jahve din Gud ska skänka dig överflöd och allt gott genom dina händers verk, genom dina barn, de djur som föds och markens skörd. Så ska Herren åter glädjas över allt ditt goda, så som han gladde sig över dina fäder. 10 Så sker när du lyssnar till Jahve din Gud och håller hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok, och vänder om till Jahve din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ.

11 Det bud som jag i dag ger dig är varken oförståeligt för dig eller utom räckhåll. 12 Det är inte i himlen. Så du behöver inte fråga: ”Vem vill stiga upp till himlen och hämta det åt oss, så att vi kan lyssna till det och följa det?” 13 Det är inte på andra sidan havet. Så du behöver inte fråga: ”Vem vill fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss, så att vi kan lyssna till det och följa det?” 14 Nej, ordet är dig mycket nära. Det är i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.

Valet mellan liv och död

15 Lyssna! Jag ställer dig i dag inför livet och godhet eller döden och ondska. 16 Jag befaller dig i dag att älska Jahve din Gud och att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och föreskrifter. Då ska du leva och bli talrik, och Jahve din Gud ska välsigna dig i landet dit du går för att ta det i besittning. 17 Men om ditt hjärta vänder sig bort och du vägrar lyssna och istället drivs att tillbe andra gudar och tjäna dem, 18 då förklarar jag för er i dag att ni sannerligen ska gå under. Ni ska inte få leva länge i landet du kommer till och tar i besittning när du går över Jordanfloden.

19 Jag tar i dag universum till vittne mot er. Jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, så att du och dina efterkommande får leva. 20 Älska Jahve din Gud och lyd honom och håll dig till honom, för han är ditt liv, och du ska få leva länge i landet som Herren med ed lovat ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

Nästa

Föregående

30:6. Gud ska omskära ditt hjärta. Jfr Jer 4:4, Hes 36:26, Rom 2:28-29, Kol 2:11.

30:11-14. Paulus citerar från dessa verser i Rom 10:6-8.

© Ragnar Blomfelt