FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 28

Välsignelser för lydnad

1 Om du troget lyssnar till Jahve din Gud genom att noga följa alla hans bud som jag i dag ger dig, då ska han upphöja dig över alla folk på jorden. 2 När du lyssnar till Jahve din Gud ska alla följande välsignelser komma över dig och nå fram till dig:

3 Du ska vara välsignad i staden

och välsignad ute på marken.

4 Dina barn ska vara välsignade,

din skörd som du bärgar,

dina djur som föds,

dina kors kalvar,

dina tackors lamm.

5 Din korg ska vara välsignad,

ditt baktråg välsignat.

6 Du ska vara välsignad när du kommer in

och välsignad när du går ut.

7 Herren ska göra så att fiender som attackerar dig blir besegrade inför dig. De marscherar mot dig från ett håll, men flyr från dig åt sju håll. 8 Herren ska befalla välsignelse över dina förråd och över allt du tar dig för. Han ska välsigna dig i landet som Jahve din Gud ger dig.

9 Herren ska upphöja dig till sitt helgade folk, så som han med ed lovat dig, om du håller buden från Jahve din Gud och vandrar på hans vägar. 10 Då ska jordens alla folk se att namnet Jahve utropats över dig, och de ska frukta dig. 11 Herren ska ge dig överflöd av allt gott, av barn, av boskapens avkomma och av markens skörd, i landet som Herren med ed lovat dina fäder att ge dig. 12 Herren ska öppna för dig sitt välfyllda himmelska förrådshus, så att ditt land får regn i rätt tid. Han ska välsigna alla dina händers verk. Och du ska låna åt många folkslag, men själv aldrig behöva låna. 13 Herren ska göra dig till huvud, inte till svans. Du ska komma i överläge, inte underläge, om du lyssnar till Jahves, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du noga ska följa dem. 14 Vik inte av från något av alla de bud som jag i dag ger dig, varken åt höger eller vänster, så att du följer andra gudar och dyrkar dem.

Förbannelser för olydnad

15 Men om du vägrar lyssna till Jahve din Gud och inte noga följer alla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig, då ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig:

16 Du ska vara förbannad i staden

och förbannad ute på marken.

17 Din korg ska vara förbannad,

ditt baktråg förbannat.

18 Dina barn ska vara förbannade,

din skörd som du bärgar,

dina kors kalvar,

dina tackors lamm.

19 Du ska vara förbannad när du kommer in

och förbannad när du går ut.

20 Herren ska sända förbannelse, panik och straff över dig och över allt du tar dig för, tills du går under och snabbt förintas på grund av allt ont du gjort, eftersom du övergett mig. 21 Herren ska göra så att pesten angriper dig tills han utrotat dig från landet dit du går för att ta det i besittning. 22 Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och inflammation, med brand och svärd, med sot och mögel. Det ska förfölja dig tills du dör. 23 Himlen över ditt huvud ska vara som koppar och marken under dig som järn. 24 Herren ska förvandla regnet över ditt land till damm och stoft. Från himlen ska det falla ner över dig tills du går under.

25 Herren ska göra så att du besegras inför dina fiender. Du ska marschera mot dem från ett håll, men fly från dem åt sju håll. Du ska bli ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. 26 Dina lik ska bli föda åt himlens alla fåglar och åt markens djur, och ingen ska jaga bort dem. 27 Herren ska slå dig med Egyptens utslag och tumörer, med skabb och skorv. Du ska inte kunna botas. 28 Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och sinnesförvirring.

29 Mitt på dagen ska du famla som en blind famlar i mörker. Du ska misslyckas med allt du tar dig för. Du ska ständigt bli förtryckt och bestulen och ingen ska hjälpa dig. 30 Du ska trolova dig med en kvinna, men en annan man ska våldta henne. Du ska bygga ett hus, men inte få bo i det. Du ska plantera en vingård, men inte få skörda dess frukt. 31 Din oxe ska slaktas inför dina ögon, men du ska inte få äta av köttet. Din åsna ska tas ifrån dig och inte återlämnas till dig. Dina får ska ges åt dina fiender utan att någon hjälper dig. 32 Dina söner och döttrar ska ges åt ett annat folk. Du ska spana och längta efter dem varje dag, men du står maktlös. 33 Ett för dig okänt folk ska äta allt vad din mark och dina händer producerat. Du ska jämt bli förtryckt och våldsutsatt. 34 Det du bevittnar ska göra dig galen. 35 Herren ska slå dig med smärtsamma och obotliga bölder på knän och lår, ja, från fot till huvud.

36 Herren ska fördriva dig och den kung du sätter över dig, till ett okänt folk för dig och dina fäder. Där ska du dyrka andra gudar, av trä och sten. 37 Du ska väcka fasa och bli till ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk som Herren för dig till.

38 Du ska så mycket men skörda lite. Gräshoppor ska äta upp det. 39 Du ska plantera och bruka vingårdar, men inget vin ska du dricka eller lagra, för maskar ska äta upp allt. 40 Du ska ha olivträd överallt i ditt land utan att kunna få bruk av oljan, för oliverna ska falla av. 41 Du ska bli far till söner och döttrar, men inte få behålla dem, för de måste gå i fångenskap. 42 Insektssvärmar ska angripa alla dina träd och din gröda på marken. 43 Invandraren hos dig ska höja sig över dig allt högre och högre medan du ska sjunka allt djupare och djupare. 44 Han ska låna åt dig, men du ska inte låna åt honom. Han ska bli huvudet och du ska bli svansen.

45 Alla dessa förbannelser ska komma över dig. De ska förfölja dig och drabba dig tills du går under. Detta därför att du inte lyssnade till Jahve din Gud och höll de bud och stadgar som han gav dig. 46 De ska vara tecken och under mot dig och dina efterkommande för all framtid. 47 Du tjänade inte Jahve din Gud med glädje och entusiasm när du hade överflöd på allt. 48 Därför måste du hungrig, törstig, naken och fattig tjäna fiender som Herren ska sända mot dig. Och han ska lägga ett järnok på din nacke tills han utrotat dig.

49 Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt en örn som slår ner, ett folk vars språk du inte förstår, 50 ett folk med barsk uppsyn, respektlös mot de gamla och skoningslös mot de unga. 51 Det folket ska äta din boskaps avkomma och skörden från din mark tills du utrotas. De ska inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin, olja, dina kors kalvar, dina tackors lamm, tills de gjort slut på dig. 52 De ska belägra dig i alla dina städer tills dina höga och befästa murar som du förtröstar på raseras i hela ditt land. Ja, de ska belägra dig i alla dina städer i hela landet som Jahve din Gud gett dig.

53 I den hemska nöd som din fiende försätter dig i kommer du att äta dina egna barn, köttet av dina söner och döttrar som Jahve din Gud gett dig. 54 Även en ömsint och mycket känslig man hos dig ska då missunna sin bror, sin hustru som han omfamnar och de barn han ännu har kvar. 55 Han ska vägra dela med sig till någon av dem av sina barns kött som han äter, för han har slut på allt annat. I denna hemska nöd ska din fiende försätta dig, i alla dina städer. 56 En ömsint och känslig kvinna hos dig – så ömsint och känslig att hon aldrig satt sin bara fot på marken – ska då missunna mannen som hon omfamnar, och sin son och dotter, 57 efterbörden som kommer mellan hennes ben samt barnen hon föder. I brist på allt ska hon i hemlighet äta dem. I en sådan hemsk nöd ska din fiende försätta dig, i dina städer.

58 Om du inte noga följer alla ord i denna lag som är skrivna i denna bok, och inte fruktar detta ärorika och respektingivande namn ”Jahve din Gud”, 59 då ska Herren sända ofattbara plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, elakartade och kroniska sjukdomar. 60 Han ska åter sända över dig Egyptens alla sjukdomar som du räds för. De ska greppa tag om dig. 61 Också många andra sjukdomar och plågor som inte är nerskrivna i denna lagbok ska Herren sända över dig. Ända tills du går under. 62 Det ska bara bli ett fåtal kvar av er, som förr var talrika som himlens stjärnor. Detta eftersom du inte lyssnade till Jahve din Gud. 63  Liksom Herren förut var glad när han fick göra er gott och föröka er, så ska Herren glädja sig åt att helt utrota er. Ni ska ryckas bort från landet som ni är på väg till för att ta i besittning.

64 Herren ska sprida ut dig bland alla folk, överallt på jorden. Där ska du dyrka andra gudar, av trä och sten, okända för dig och dina fäder. 65 Bland de folken ska du inte få frid, ingen vila för din fot. Herren ska där ge dig ett skälvande hjärta, svaga ögon och en förtvivlad själ. 66 Du ska känna att ditt liv hänger på en tråd. Natt och dag ska du frukta för ditt liv. 67 På morgonen ska du säga: ”Om det ändå vore kväll!”, och på kvällen ska du säga: ”Om det ändå vore morgon!” Du ska vara skräckslagen inför det du får bevittna. 68 Herren ska på skepp föra dig åter till Egypten, på en resa jag sa att du aldrig mer skulle behöva göra. Där ska ni sälja er som slavar och slavinnor åt era fiender. Men ingen vill köpa.

Nästa

Föregående

28:58. Jahve. Se kommentar till 2 Mos 3:15.

28:64-65. Detta inträffade genom assyriska fångenskapen (2 Kung 17) och babyloniska fångenskapen (2 Kung 25, Ps 137).

© Ragnar Blomfelt