FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 26

Första skörden

1 När du kommer in i landet som Jahve din Gud ger dig till egendom och du tar det i besittning och bor där, 2 då ska du ta av det första du skördar av markens alla frukter från ditt land som Jahve din Gud ger dig. Lägg det i en korg och gå till den plats som Jahve din Gud utväljer till boning åt sitt namn. 3 Gå till den som på den tiden är präst och säg till honom: ”Jag kungör i dag för Jahve din Gud att jag kommit in i landet som Herren med ed lovat våra fäder att ge oss.” 4 Prästen ska ta korgen från din hand och sätta ner den inför Jahves, din Guds, altare.

5 I närvaro av Jahve din Gud ska du säga: ”Min far var en aramé, redo att dö. Han drog ner till Egypten med en liten skara och bodde där som främling. Där blev han ett stort, mäktigt och talrikt folk. 6 Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och lade tungt arbete på oss. 7 Då ropade vi till Jahve, våra fäders Gud. Han hörde oss och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck. 8 Och Herren förde oss ut från Egypten med styrka och kraft, med väldiga respektingivande gärningar, med tecken och under. 9 Han förde oss till denna plats och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. 10 Och se, nu bär jag fram det första av skörden från den mark som du gett mig, Herre.”

Och du ska sätta ner korgen inför Jahves, din Guds, ansikte och tillbe inför honom. 11 Så ska du glädja dig över allt det goda som Jahve din Gud har gett dig och ditt hus, tillsammans med leviten och invandraren som bor hos dig.

Tionde

12 När du det tredje året, året för tiondet, har lagt undan hela tiondet av din skörd och gett det åt leviten och invandraren, den faderlöse och änkan, så att de ätit sig mätta av det inom dina portar, 13 då ska du säga inför Jahve din Gud: ”Jag har fört bort det heliga ur mitt hus och gett det åt leviten och invandraren, den faderlöse och änkan, enligt ditt påbud till mig. Jag har inte överträtt eller glömt något av dina bud. 14 Jag åt inget av det när jag hade sorg. Jag förde inte bort något av det när jag var oren. Jag gav inget av det till de döda. Jag har lyssnat till Jahve min Gud och i allt gjort som du befallt mig. 15 Se ner från din heliga boning i himlen och välsigna ditt folk Israel och landet du gett oss, ett land som flödar av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra fäder.”

Israel – Guds egendomsfolk

16 Jahve din Gud befaller dig i dag att följa dessa stadgar och föreskrifter. Följ dem noga av hela ditt hjärta och av hela din själ. 17 Du har i dag sagt att Jahve är din Gud och att du ska vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyda honom. 18 Och Herren har i dag sagt att du ska vara hans egendomsfolk, så som han lovat dig. Och du ska hålla alla hans bud. 19 Han ska upphöja dig över alla folk som han skapat, till pris, berömmelse och ära. Du ska vara ett helgat folk åt Jahve din Gud, så som han lovat.

Nästa

Föregående

26:5. Min far var en aramé. Jakobs mor Rebecka var aramé (1 Mos 25:20). Jakob själv levde länge i Aram (1 Mos 31:41).

26:18. egendomsfolk. Jfr 1 Petr 2:9-10 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt