FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 24

Äktenskap och skilsmässa/omgifte

1 Säg att en man tar sig en kvinna som han gifter sig med. Men sedan vill han inte veta av henne eftersom han funnit något oanständigt hos henne. Han skriver ett skilsmässobrev som han ger henne i handen och sänder bort henne från sitt hus. 2 Hon lämnar hans hus och blir en annans hustru. 3 Om även den andre mannen får motvilja mot henne och skriver ett skilsmässobrev som han ger henne i handen och sänder bort henne från sitt hus, eller om han som tog henne till hustru dör, 4 då får inte hennes förste man som sände iväg henne åter ta henne till sin hustru, sedan hon blivit orenad. För sådant är avskyvärt inför Herren. Du ska inte dra synd över landet som Jahve din Gud ger dig till egendom.

Diverse lagar

5 Den man som nyligen gift sig behöver inte dra ut i krig eller beordras något annat. Han är fri att vara hemma ett år och glädja den hustru han tagit.

6 Ta inte handkvarnen eller den övre kvarnstenen i pant, för det skulle vara att ta livet i pant.

7 Säg att en man ertappas med att ha bortfört någon av sina bröder bland Israels söner. Och att han behandlar denne som en slav eller säljer honom. Då ska kidnapparen avrättas. Du ska avlägsna det onda från dig.

8 När någon drabbas av lepra ska du vara mycket noga med att följa alla anvisningar från de levitiska prästerna. Vad jag befallt dem ska ni noga följa. 9 Kom ihåg vad Jahve din Gud gjorde med Mirjam längs vägen när ni drog ut från Egypten.

10 Ger du ett lån åt din nästa ska du inte gå in i hans hus och ta pant av honom. 11 Stanna utanför och låt mannen som du gett lån komma ut med panten till dig. 12 Är mannen fattig ska du inte sova med manteln du fått i pant. 13 Återlämna panten till honom vid solnedgången så att han kan sova med den. Då ska han välsigna dig, och detta ska bli dig till rättfärdighet inför Jahve din Gud.

14 Förtryck inte en fattig och utsatt daglönare, vare sig han är en broder eller en invandrare i någon av städerna i ditt land. 15 Varje dag ska du ge honom hans lön före solnedgången, eftersom han är fattig och hans liv står på spel. Annars kan han ropa till Herren mot dig och du blir skyldig till synd.

16 Fäder ska inte avrättas på grund av sina söner. Och söner ska inte avrättas på grund av sina fäder. Varje man ska dö för sitt eget brott.

17 Förvräng inte rättvisan för invandraren eller den faderlöse. Ta inte en änkas kläder i pant. 18 Kom ihåg att du var slav i Egypten och att Jahve din Gud befriade dig därifrån. Därför befaller jag dig att iaktta detta.

19 Glömmer du kvar en kärve när du skördar din åker ska du inte gå tillbaka och hämta den. Den tillhör invandraren, den faderlöse och änkan. Då ska Jahve din Gud välsigna dig i allt du gör. 20 När du slår ner dina oliver ska du inte sedan söka igenom grenarna. Det som finns kvar tillhör invandraren, den faderlöse och änkan. 21 När du plockar druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar tillhör invandraren, den faderlöse och änkan. 22 Kom ihåg att du var slav i Egypten. Därför befaller jag dig att iaktta detta.

Nästa

Föregående

24:1-4. Jesus kommenterar denna text i Matt 5:31-32 och Matt 19:4-9.

24:7. Kidnappning är en form av stöld och den enda typ av stöld i Bibeln som ska innebära dödsstraff. Det uttrycker att människan har ett högre värde än något annat. Jfr 1 Mos 9:5-6 med kommentar.

24:9. Mirjam. Se 4 Mos 12.

24:16. Jfr Jer 31:29-30, Hes 18.

© Ragnar Blomfelt