FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 23

De utestängda från församlingen

1 Ingen som fått testiklarna krossade eller penisen avskuren får komma in i Herrens församling. 2 Ingen som är född genom förbjuden relation får komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i tionde led får komma in i Herrens församling.

3 Ingen ammonit eller moabit får komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i tionde led får komma in i Herrens församling. Så ska det vara för all framtid. 4 För de mötte inte er med mat och dryck på vägen då ni drog ut från Egypten. Dessutom lejde de mot dig Bileam, Beors son, från Petor i Aram-Naharajim för att förbanna dig. 5 Men Jahve din Gud ville inte lyssna på Bileam. Jahve din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig eftersom han älskar dig. 6 Hjälp dem aldrig att nå välfärd och framgång.

7 Avsky inte edomiten, för han är din broder. Avsky inte egyptiern, för du var en invandrare i hans land. 8 Söner som föds av dem i tredje led får komma in i Herrens församling.

Renhet i lägret

9 När du drar ut mot dina fiender och slår läger, håll dig ifrån allt ont. 10 Om en man bland er blivit oren efter sädesavgång under natten ska han ge sig av från lägret och stanna utanför. 11 När kvällen kommer ska han bada och vid solnedgången får han gå in i lägret.

12 Du ska ha en plats utanför lägret som latrin. 13 Bland dina redskap ska du ha en pinne. När du behöver sätta dig där ute ska du med den gräva en grop och sedan täcka över din avföring. 14 Jahve din Gud går omkring i ditt läger för att befria dig och ge dina fiender till dig. Därför ska ditt läger vara heligt. Låt honom inte se något oanständigt hos dig så att han vänder sig ifrån dig.

Diverse lagar

15 Återlämna inte en slav som flytt till dig från sin herre. 16 Låt honom få leva hos dig och bo i vilken han vill av dina städer, den han själv föredrar. Behandla honom inte illa.

17 Det får inte finnas någon tempelprostituerad bland Israels döttrar eller söner. 18 Kom inte med lönen från kvinnlig eller manlig prostitution till Jahves, din Guds, hus på grund av något löfte. För Jahve din Gud avskyr bådadera.

19 Ta inte ränta av din broder på pengar, livsmedel eller något annat som ränta kan tas på. 20 Du får ta ränta av en utlänning, men inte av din broder. Då ska Jahve din Gud välsigna dig i allt du gör i landet du kommer till för att ta i besittning.

21 Avger du ett löfte åt Jahve din Gud ska du inte dröja att infria det, för annars ska han utkräva det av dig och det blir dig till synd. 22 Men avstår du från att avge ett löfte ska det inte bli dig till synd. 23 Vad dina läppar yttrat ska du noga hålla i enlighet med det frivilliga löfte du avgett till Jahve din Gud.

24 När du beträder din nästas vingård får du äta dig mätt och belåten på druvor, men du får inte lägga något i ditt kärl. 25 När du beträder din nästas sädesfält får du plocka ax med handen, men gå inte med skära på hans fält.

Nästa

Föregående

23:1-3. I och med Jesus Kristus är dessa exempel och andra liknande exempel upphävda, Gal 3:26-28.

23:3. Ingen ammonit eller moabit. Det fanns undantag eller också avsågs endast män, Rut 1:1-4. Se även kommentar till 1 Mos 19:37-38.

23:4. Bileam. 4 Mos 22-24.

23:7. avsky inte edomiten. Eftersom Edom (dvs Esau, 1 Mos 36:8, 19), är Jakobs bror, 1 Mos 25:19-26.

23:10. Se 3 Mos 15:16 med kommentar.

23:17. tempelprostituerad. Se 1 Kung 14:24, 15:12, 22:47, 2 Kung 23:7, Job 36:14, Hos 4:14.

23:21-23. Angående löften, se 4 Mos 30 med kommentar.

23:25. Jfr Matt 12:1.

© Ragnar Blomfelt