FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 22

Olika påbud

1 Om du ser att din broders oxe eller får kommit vilse ska du inte blunda utan föra dem åter till din broder. 2 Om din broder inte bor i din närhet eller du inte vet vem ägaren är, ska du ta hem djuret och ha det hos dig tills din broder frågar efter det. Då ska du lämna tillbaka det åt honom. 3 Så ska du även göra med hans åsna, med hans kläder, och med allt annat som din broder har förlorat och som du hittar. Blunda inte!

4 Om du ser din broders åsna eller oxe falla på vägen ska du inte blunda utan hjälpa honom att resa upp djuret.

5 En kvinna ska inte bära manskläder och en man ska inte klä sig i kvinnoplagg. För Jahve din Gud avskyr alla som gör sådant.

6 Om du på din väg råkar se ett fågelbo i ett träd eller på marken, med ungar eller ägg som modern ligger på, får du inte ta både modern och ungarna. 7 Låt modern flyga iväg, men ungarna får du ta. Då ska det gå väl för dig och du får ett långt liv.

8 När du bygger ett nytt hus ska du förse taket med ett räcke. Då drar du inte blodskuld över ditt hus om någon skulle falla ner.

9 Så inget mellan dina vinstockar. För då tillfaller allt helgedomen, både grödan och vinskörden.

10 Plöj inte med oxe och åsna tillsammans.

11 Bär inte kläder vävda av både ull och lin.

12 Sätt tofsar i de fyra hörnen på manteln du sveper om dig.

Straff för sexuella synder

13 Säg att en man tar sig en hustru och ligger med henne, men sedan inte tycker om henne mer. 14 Han kommer med beskyllningar och sprider dåliga rykten om henne och säger: ”Jag tog den här kvinnan till hustru, men när jag låg med henne såg jag att hon inte var jungfru”. 15 Då ska flickans far och mor föra beviset på att hon var jungfru till stadens äldste i stadsporten. 16 Flickans far ska säga till de äldste: ”Jag gav min dotter till hustru åt den här mannen, som inte tycker om henne mer. 17 Och lyssna, nu kommer han med beskyllningar och påstår att han inte funnit något bevis på att min dotter var jungfru. Men här är beviset på att min dotter var jungfru!” Och de ska breda ut klädet inför de äldste i staden. 18 Stadens äldste ska då ta mannen och straffa honom 19 och ålägga honom att böta ett kilo silver som de ska ge till flickans far eftersom mannen spritt dåliga rykten om en jungfru i Israel. Hon ska förbli hans hustru och han får inte skilja sig från henne så länge han lever. 20 Men om anklagelsen är sann och det saknas bevis på att flickan var jungfru, 21 då ska flickan föras utanför dörren till hennes fars hus och stadens män ska stena henne till döds. För hon har begått en galenskap i Israel genom att hora i sin fars hus. Du ska avlägsna det onda från dig.

22 Säg att en man upptäcks med att ligga med en annan mans hustru. Då ska både kvinnan och mannen som låg med henne avrättas. Du ska avlägsna det onda från Israel.

23 Säg att en jungfru är trolovad med en man, och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne. 24 Då ska ni föra båda ut till stadsporten och stena dem till döds, flickan för att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen för att han kränkte en annan mans trolovade. Du ska avlägsna det onda från dig. 25 Men om mannen träffade den trolovade flickan ute på marken och där brutalt våldtog henne, ska bara mannen som låg med henne avrättas. 26 Men låt flickan vara, hon har inte begått någon synd som förtjänar dödsstraff. Detta är jämförbart med en man som överfaller och mördar sin nästa. 27 Han träffade på henne ute på marken. Och fast den trolovade flickan skrek så hjälpte henne ingen.

28 Säg att en man träffar en jungfru som inte är trolovad. Han griper tag i henne och ligger med henne, och de upptäcks. 29 Då ska mannen som låg med flickan ge ett halvt kilo silver åt flickans far. Han måste gifta sig med henne. Och eftersom han kränkt henne får han inte skilja sig från henne så länge han lever.

30 En man får inte gifta sig med sin fars hustru, då kränker han sin fars bädd.

Nästa

Föregående

22:5. Transvestism (crossdressing) innebär ett brott mot den åtskillnad mellan könen som Gud har lagt ner i skapelsen. Gud avskyr alla som gör sådant. Se Ps 5:6-7 med kommentar. Se även Ords 6:16-19.

22:12. tofsar. Jfr Matt 14:36, 23:5.

© Ragnar Blomfelt