FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 16

Påsken

1 Ge akt på månaden aviv. Då ska du fira påsk för Jahve din Gud. För i månaden aviv förde Jahve din Gud ut dig från Egypten om natten. 2 Slakta påskoffer för Jahve din Gud från får eller kor på den plats som Jahve väljer till boning åt sitt namn. 3 Ät inget syrat till offret. Ät osyrat bröd, lidandets bröd, i sju dagar, eftersom du skyndsamt drog ut från Egypten. Gör detta så att du i alla dina livsdagar minns dagen då du lämnade Egypten. 4 Ingen surdeg får finnas inom hela ditt område under sju dagar. Och inget av det kött du slaktar på kvällen den första dagen får finnas kvar på morgonen.

5 Du får inte slakta påskoffret i vilken som helst av de städer som Jahve din Gud ger dig. 6 Det får bara ske på den plats som Jahve din Gud väljer till boning åt sitt namn. Där ska du slakta påskoffret om kvällen vid solnedgången, den tid då du drog ut från Egypten. 7 Koka det och ät det på den plats som Jahve din Gud väljer. Och om morgonen ska du återvända till dina tält. 8 Ät osyrat bröd under sex dagar. Och håll en högtidssamling åt Jahve din Gud på sjunde dagen. Då ska du inte utföra något arbete.

Veckohögtiden eller pingsten

9 Räkna sju veckor från det att säden börjar skäras. 10 Sedan ska du fira veckohögtid för Jahve din Gud och bära fram din frivilliga gåva, allt eftersom Jahve din Gud har välsignat dig. 11 Gläd dig inför Jahves, din Guds, ansikte på den plats som han väljer till boning åt sitt namn, du med din son och din dotter, din slav och slavinna, leviten som bor inom dina portar, invandraren, den faderlöse och änkan som du har hos dig. 12 Kom ihåg att du själv var slav i Egypten, så följ noga dessa stadgar.

Lövhyddohögtiden

13 Fira lövhyddohögtiden i sju dagar efter att du samlat in vad du fått från din tröskplats och din vinpress. 14 Gläd dig under högtiden med din son och din dotter, din slav och slavinna, leviten, invandraren, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar. 15 I sju dagar ska du fira högtid för Jahve din Gud på den plats som Herren väljer. För Jahve din Gud ska välsigna dig och all den skörd du får och allt vad dina händer uträttat. Och du ska bara vara glad.

16 Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför Jahve din Gud på den plats som han väljer: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden. Ingen ska träda fram tomhänt inför Herrens ansikte, 17 var och en ska ge vad han kan efter den välsignelse som Jahve din Gud har skänkt dig.

Rättfärdiga och rättvisa domar

18 Tillsätt domare och tjänstemän åt dig för dina stammar inom alla de städer som Jahve din Gud ger dig. De ska avkunna rättfärdiga domar åt folket. 19 Pervertera inte rättvisan. Var inte partisk. Ta inte mutor, för mutor gör den vise blind och förvränger de rättfärdigas ord. 20 Sträva efter rättfärdighet och endast rättfärdighet. Då får du leva och ta i besittning landet som Jahve din Gud ger dig.

Avguderi och annat ont

21 Sätt inte ner någon slags Ashera-träpåle åt dig vid sidan av altaret åt Jahve din Gud, som du ska bygga åt dig. 22 Res inte heller någon stenstod åt dig, för sådant hatar Jahve din Gud.

Nästa

Föregående

16:1-8. Om påsken, se även 2 Mos 12, samt kommentar till 2 Mos 12:11.

16:9-12. Om veckohögtiden, se även 3 Mos 23:15-22.

16:13-17. Om lövhyddohögtiden, se även 3 Mos 23:33-43.

16:16. alla dina män. De tre stora högtider som omnämns var bara obligatoriskt för männen att högtidlighålla. 

© Ragnar Blomfelt