FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 14

Förbjudna sorgetecken

1 Ni är söner till Jahve er Gud. För de döda ska ni inte skära er eller raka era huvuden. 2 För du är ett heligt folk för Jahve din Gud. Herren har utvalt dig till att vara hans egendomsfolk bland alla jordens folk.

Ren och oren mat

3 Ät inget avskyvärt. 4 Dessa djur får ni äta: oxe, får, get, 5 hjort, gasell, dovhjort, stenbock, vildoxe, antilop och vildfår. 6 Ni får äta alla djur med klövar, kluvna i två halvor, och som idisslar. 7 Men dessa får ni inte äta av dem som idisslar och av dem som har kluvna klövar: kamelen, haren och klippgrävlingen. Även om de idisslar saknar de klövar. De är orena för er. 8 Ät inte heller svinet, för även om det har klövar idisslar det inte. Det är orent för er. Ät inte av deras kött och rör inte deras döda kroppar.

9 Av allt som lever i vatten får ni äta det som har fenor och fjäll. 10 Ni får inte äta det som saknar fenor och fjäll. Det är orent för er.

11 Ni får äta alla rena fåglar. 12 Men dessa fåglar får ni inte äta: örnen, lammgamen, vråken, 13 gladan, falken med dess arter, 14 kråkfåglar, 15 strutsen, jordugglan, fiskmåsen, höken med dess arter, 16 kattugglan, tornugglan, minervaugglan, 17 pelikanen, asgamen, fiskuven, 18 storken, piparen med dess arter, härfågeln och fladdermusen. 19 Alla flygande insekter är orena för er. De får inte ätas. 20 Men alla rena flygande djur får ni äta. 21 Ät inte något självdött djur. Ge det att äta åt invandraren inom dina portar eller sälj det till utlänningen. För du är ett heligt folk för Jahve din Gud.

Du ska inte koka en killing i moderns mjölk.

Tionde

22 Ge tionde av allt vad din åker producerar varje år. 23 Ät ditt tionde av din säd, ditt vin, din olja, och det förstfödda av dina kor och får, inför Jahve din Gud på den plats som han väljer till boning åt sitt namn. Så ska du lära dig att alltid frukta Jahve din Gud.

24 Men om vägen är för lång för dig så att du inte kan bära dit tiondet som Jahve din Gud välsignat dig med, eftersom platsen som Jahve din Gud väljer för sitt namn är dig fjärran, 25 då kan du sälja ditt tionde för pengar. Ta pengarna och gå till den plats som Jahve din Gud väljer. 26 Där kan du för pengarna köpa vad du önskar: kor, får, vin, starka drycker, allt du kan önska. Ät sedan där inför Jahve din Gud och gläd dig med ditt husfolk. 27 Och glöm inte leviten inom dina portar, för han har ingen arvsegendom med dig.

28 Vid slutet av vart tredje år ska du ta hela tiondet av din avkastning det året och samla det inom dina portar. 29 Sedan ska leviten komma – för han har ingen arvsegendom med dig – och invandraren, den faderlöse och änkan, som bor inom dina portar. De ska äta sig mätta. Då ska Jahve din Gud välsigna dig i allt ditt arbete.

Nästa

Föregående

14:3-21. Om ren och oren mat, se kommentar till 3 Mos 11.

14:22-29. Om tionde, se kommentar till 3 Mos 27:30-32.

© Ragnar Blomfelt