FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 13

1 Säg att en profet eller någon som haft drömsyner framträder hos er. Han utlovar er ett tecken eller under, 2 och sedan inträffar det tecknet eller undret, och han säger: ”Jag tycker vi följer andra gudar och dyrkar dem,” gudar som är okända för er. 3 Då ska ni inte lyssna till den profetens ord eller till den drömmaren. För det är Jahve er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Jahve er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

4 Jahve er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den drömmaren ska avrättas. För han manade till avfall från Jahve er Gud som förde er ut från Egypten och befriade dig från slavhuset. Han ville locka dig bort från den väg som Jahve din Gud befallt dig att gå. Du ska rensa bort det onda hos dig.

6 Säg att din bror, din mors son, din son eller dotter, eller hustrun i din famn eller din själsfrände, lockar dig och säger i hemlighet: ”Jag tycker vi går och dyrkar andra gudar”, gudar som varken du eller dina fäder känt, 7 gudar hos folken bosatta runt omkring er, nära eller fjärran, någonstans på jorden. 8 Då ska du inte ge efter för honom, inte lyssna på honom, inte se på honom med medkänsla eller barmhärtighet, inte skydda honom. 9 Du måste avrätta honom! Du ska vara först med att lyfta din hand för att döda honom, och därefter ska hela folket lyfta sin hand. 10 Stena honom till döds, eftersom han försökte förleda dig bort från Jahve din Gud som förde dig ut från Egypten, slavhuset. 11 Hela Israel ska höra om detta och frukta. De ska sedan inte mer göra något sådant ont hos dig.

12 Säg att du får höra att det sägs om någon av de städer som Jahve din Gud ger dig att bo i, 13 att det bland dig har trätt fram usla män som förleder invånarna i sin stad genom att säga: ”Vi går bort och dyrkar andra gudar”, gudar som är okända för er. 14 Då ska du noga efterforska, undersöka och förhöra. Om det är sant och kan bekräftas att detta avskyvärda ägt rum hos dig, 15 då måste du slå ner den stadens invånare med svärd. Förinta staden fullständigt med alla däri. Döda även boskapen med svärd. 16 Samla ihop allt byte du tagit mitt på torget. Bränn sedan upp staden med allt byte som ett heloffer åt Jahve din Gud. Staden ska bli en ruinhög för evigt och får aldrig återuppbyggas. 17 Du får inte ta något av det som bestämts till förintelse. Då ska Herren vända sig ifrån sin glödande vrede och visa dig nåd och barmhärtighet och göra dig talrik, så som han med ed lovat dina fäder. 18 Detta sker om du lyssnar till Jahve din Gud och håller alla hans bud som jag ger dig i dag, och gör det rätta i Jahves, din Guds, ögon.

Nästa

Föregående

13:2. sedan inträffar det tecknet eller undret. Falska profeter kan ibland bestyrka sina försåtliga budskap med mirakler, jfr 2 Mos 7:22, Matt 24:24, 2 Thess 2:9.

13:3. det är Jahve er Gud som prövar er. Gud sänder irrlärare och falska profeter bland sitt folk för att utröna deras hjärtan, för att se vem som är trogen honom och hans ord och vilka som gärna avviker. Jfr 1 Kor 11:18-19 med kommentarer.

13:5. avrättas. I Nya Testamentet får ej avrättningar ske bland Guds folk, däremot avståndstagande och uteslutning från församlingsgemenskapen, se Matt 18:15-17, Rom 16:17, 2 Joh v. 10-11 med kommentarer. 

13:5. han manade till avfall. Vilket var ett brott mot det första och främsta budet, se 5:7, 6:4-5.

13:6. Den troendes lojalitet till Jahve måste ha företräde även gentemot familjerelationer, jfr Luk 14:26-27.

13:10. Stena honom. Det innebar att hela folket kunde medverka i avrättningen, jfr 3 Mos 24:14, 4 Mos 15:35, 5 Mos 21:21, Jos 7:25.

13:11. frukta. Dödsstraff har också avskräckande effekt (se även 5 Mos 17:13).

13:17. Då ska Herren vända sig ifrån sin glödande vrede och visa dig nåd. När synden och ondskan förintas (v. 15-16) blir Gud försonad, dvs blidkad. Jfr Jesu död på korset som innebar att Jesus tog världens synd och ondska på sig och åstadkom försoning mellan Gud och människa (se 2 Kor 5:18-19 med kommentar).

© Ragnar Blomfelt