FEMTE MOSEBOKEN

KAPITEL 10

De nya stentavlorna

1 På den tiden sa Herren till mig: ”Hugg ut två stentavlor som de förra och kom upp till mig på berget. Gör dig också en ark av trä. 2 Jag ska skriva på tavlorna de ord som stod på de tavlor som du förut slog sönder. Lägg dem sedan i arken.”

3 Så jag gjorde en ark av akacieträ och högg ut två stentavlor, som de förra. Jag gick upp på berget med de båda tavlorna i handen. 4 Han skrev på tavlorna detsamma som första gången, de tio budorden som Herren hade talat till er på berget ur elden den dag ni var samlade där. Herren gav dem åt mig. 5 Sedan vände jag om och gick ner från berget. Jag lade tavlorna i arken som jag hade gjort, och där blev de liggande, så som Herren befallt mig.

6 Israels söner bröt upp från Beerot-Bene-Jaakan och kom till Mosera. Där dog Aron och där blev han begravd. Hans son Eleasar blev präst efter honom. 7 Därifrån drog de till Gudgoda och från Gudgoda till Jotbata, en trakt rik på bäckar.

8 På den tiden avskilde Herren Levis stam till att bära Herrens förbundsark, till att stå inför Herrens ansikte och tjäna honom och till att välsigna i hans namn. Så gör de än i dag. 9 Därför fick Levi ingen arvsegendom bland sina bröder. Herren är hans arv, så som Jahve din Gud lovat honom.

10 Jag stannade på berget fyrtio dagar och fyrtio nätter som förra gången. Herren lyssnade till mig också denna gång, han ville inte förgöra dig. 11 Herren sa till mig: ”Res dig upp! Gå framför folket under färden så att de kan dra in i och ta i besittning landet som jag med ed lovat deras fäder att ge dem.”

Vad Gud begär

12 Och nu Israel, vad begär Jahve din Gud av dig? Att du fruktar Jahve din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom, att du tjänar Jahve din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag i dag ger dig. Då ska det gå dig väl.

14 Lyssna, rymden och himlarnas himmel, jorden och allt därpå, tillhör Jahve din Gud. 15 Ändå var det bara dina fäder som Herren kände för i kärlek. Så han utvalde er, deras efterkommande, framför alla andra folk, så som det är i dag. 16 Omskär därför ert hjärta och var inte längre envisa. 17 För Jahve er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre. Han är den Gud som är stor och mäktig och respektingivande. Han är inte partisk och tar inte mutor. 18 Han behandlar den faderlöse och änkan rättvist. Han älskar främlingen genom att ge honom mat och kläder. 19 Också ni ska älska främlingen för ni var själva främlingar i Egypten.

20 Frukta Jahve din Gud, tjäna honom, håll dig till honom, och avlägg din ed i hans namn. 21 Han är din ära och han är din Gud, som utfört de stora och respektingivande gärningar för dig som du sett med egna ögon. 22 När dina fäder drog ner till Egypten var de sjuttio personer. Nu har Jahve din Gud gjort dig talrik som himlens stjärnor!

Nästa

Föregående

10:16. Omskär därför ert hjärta. Fysisk omskärelse (1 Mos 17:10-14) var inte nog. Jfr Jer 4:4, 9:25-26, Rom 2:25-29, Kol 2:8-15.

10:17. herrarnas Herre. En titel som även Kristus har, Upp 17:14, 19:16.

10:22. Nu. Dvs omkring 470 år senare (2 Mos 12:40).

© Ragnar Blomfelt