FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 8

Lamporna på ljusstaken

1 Herren sa till Mose: 2 ”Säg till Aron: När du sätter upp de sju lamporna ska du se till att de lyser upp framför ljusstaken.”

3 Och Aron gjorde så. Han satte upp lamporna så att de lyste upp framför ljusstaken, så som Herren befallt Mose. 4 Ljusstaken var gjord av hamrat guld. Från foten till blommorna var den i hamrat arbete. Mose gjorde ljusstaken efter den förebild som Herren hade visat honom.

Leviterna avskiljs

5 Herren sa till Mose: 6 ”Avskilj leviterna från Israels söner och rena dem. 7 Så här ska du göra för att rena dem: Stänk reningsvatten på dem. Låt dem raka hela sin kropp och tvätta sina kläder. Så blir de renade. 8 De ska ta en ungtjur med tillhörande matoffer av fint mjöl blandat med olja. Till syndoffer ska du ta en annan ungtjur.

9 För fram leviterna framför mötestältet och samla hela Israels församling. 10 När du för fram leviterna inför Herrens ansikte ska du låta Israels söner lägga sina händer på dem. 11 Aron ska inför Herren offra leviterna som ett lyftoffer från Israels söner, så att de kan förrätta Herrens tjänst. 12 Leviterna ska lägga händerna på tjurarnas huvuden. Den ena ska du offra som syndoffer och den andra som brännoffer åt Herren, till försoning för leviterna. 13 Ställ leviterna inför Aron och hans söner och offra dem som ett lyftoffer åt Herren. 14 Så ska du avskilja leviterna från Israels söner så att de tillhör mig.

15 Efter att du renat leviterna och offrat dem som ett lyftoffer ska de gå in och göra tjänst vid mötestältet. 16 För leviterna har i sanning getts åt mig bland Israels söner. Jag har tagit ut dem åt mig istället för allt som öppnar moderlivet, allt förstfött bland Israels söner. 17 För alla förstfödda bland Israels söner tillhör mig, både människor och boskap. Den dag då jag slog allt förstfött i Egypten avskilde jag dem åt mig. 18 Jag har tagit ut leviterna istället för allt förstfött bland Israels söner. 19 Jag har bland Israels söner i sanning gett leviterna åt Aron och hans söner. De ska förrätta tjänst åt Israels söner vid mötestältet och bringa försoning för dem, så att ingen plåga ska drabba dem när de kommer nära helgedomen.”

20 Mose, Aron och hela Israels församling gjorde detta med leviterna. Allt som Herren hade befallt Mose angående leviterna, så gjorde Israels söner. 21 Leviterna renade sig och tvättade sina kläder. Aron offrade dem som ett lyftoffer inför Herren och bringade försoning för dem och renade dem. 22 Sedan gick leviterna in och gjorde tjänst vid mötestältet under Aron och hans söner. Som Herren befallt Mose angående leviterna, så gjorde de med dem.

23 Herren sa till Mose: 24 ”Detta gäller för leviterna: Män som är tjugofem år eller mer ska utföra arbete och göra tjänst vid mötestältet. 25 När leviten blir femtio år ska han lämna sitt arbete och inte längre tjänstgöra. 26 Han kan assistera sina bröder vid mötestältet i deras sysslor, men de ska inte utföra  arbetet. Så ska du göra med leviterna angående deras uppgifter.”

Nästa

Föregående

8:2. ljusstaken. Mer information om ljusstaken ges i 2 Mos 25:31-40, 37:17-24.

8:6. leviterna. Se kommentar till 3:6.

© Ragnar Blomfelt