FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 4

Kehatiterna

1 Herren sa till Mose och Aron: 2 ”Räkna Kehats söner bland leviterna efter deras släkter och familjer, 3 alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som kan tjänstgöra vid mötestältet. 4 Kehatiternas uppgift vid mötestältet är att ta hand om de högheliga föremålen.

5 När lägret bryter upp ska Aron och hans söner gå in och ta ner det täckande förhänget och hölja vittnesbördets ark med det. 6 Över förhänget ska de lägga ett överdrag av fint läder och breda ut en vävnad ovanpå, helt i violett. Sedan ska de sätta in stängerna.

7 Över närvarobordet ska de breda ut en violett vävnad, och ställa faten, skålarna och bägarna ovanpå, samt kannorna till dryckesoffren. Där ska även brödet som alltid ligger framme vara. 8 Över detta ska de breda ut en karmosinröd vävnad och hölja över den med ett överdrag av fint läder. Sedan ska de sätta in stängerna.

9 De ska ta en violett vävnad och hölja ljusstaken, dess lampor, tänger och brickor samt alla oljekärl som behövs när den används. 10 De ska förse ljusstaken med alla tillbehör med ett överdrag av fint läder och lägga allt på en bår.

11 Över det gyllene altaret ska de breda ut en violett vävnad och hölja den med ett överdrag av fint läder. Sedan ska de sätta in stängerna. 12 De ska ta alla föremål som används vid tjänstgöringen i helgedomen, och lägga dem i en violett vävnad och hölja dem med ett överdrag av fint läder och lägga dem på en bår. 13 De ska ta bort askan från altaret och breda ut en purpurröd vävnad över det. 14 Där ska de lägga alla tillbehör som används i altartjänsten: fyrfaten, gafflarna, skovlarna och skålarna, altarets alla tillbehör. Över detta ska de breda ut ett överdrag av fint läder och sedan sätta in stängerna.

15 När lägret bryter upp och Aron och hans söner har höljt de heliga föremålen med alla tillbehör, ska Kehats söner komma för att bära. Men de får inte vidröra de heliga föremålen, för då kommer de att dö. Detta är vad Kehats söner ska bära av det som hör till mötestältet.

16 Eleasar, prästen Arons son, har ansvar för oljan till ljusstaken, den väldoftande rökelsen, det dagliga matoffret och smörjelseoljan. Han har ansvaret för hela tälthelgedomen och allt däri, de heliga föremålen med tillbehör.”

17 Herren sa till Mose och Aron: 18 ”Skär inte av kehatiternas släktgren från leviternas stam. 19 För att de ska leva och inte dö när de kommer nära de högheliga föremålen, gör så här: Aron och hans söner ska gå in och anvisa var och en av dem vad de ska göra och bära. 20 Men kehatiterna själva får inte ens för ett ögonblick gå in och se de heliga föremålen, för då ska de dö.”

Gershoniterna

21 Herren sa till Mose: 22 ”Räkna också Gershons söner efter deras familjer och släkter. 23 Mönstra alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som kan tjänstgöra vid mötestältet. 24 Detta är vad gershoniternas släkter har i uppgift att göra och bära: 25 de ska bära tälthelgedomens tältvåder, mötestältet och dess överdrag och överdraget av fint läder ovanpå det, draperiet framför ingången till mötestältet, 26 förgårdens omhängen, draperiet framför porten till förgården runt tälthelgedomen och altaret, alla linor och alla föremål till arbetet. De ska utföra allt arbete med detta. 27 Allt i gershoniternas tjänstgöring ska utföras under ledning av Aron och hans söner, angående allt de ska bära och göra. Ni ska anvisa dem allt de är ansvariga för att bära. 28 Detta är gershoniternas släkters tjänst vid mötestältet. Och de ska utföra sin tjänst under uppsikt av Itamar, prästen Arons son.

Merariterna

29 Meraris söner ska du mönstra efter deras släkter och familjer. 30 Mönstra alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som ska tjänstgöra vid mötestältet. 31 Detta är deras uppgifter vid mötestältet: att bära tälthelgedomens brädor, dess tvärstänger, stolpar och socklar, 32 vidare stolparna runt förgården med deras socklar, pluggar och linor, med alla tillbehör och allt arbete som hör till. Gör en lista över de föremål som åligger dem att bära. 33 Detta är merariternas släkters tjänst vid mötestältet, alla deras uppgifter. Och de ska utföras under uppsikt av Itamar, prästen Arons son.”

Räkning av leviterna

34 Mose och Aron och församlingens ledare mönstrade Kehats söner efter deras släkter och familjer, 35 alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som skulle tjänstgöra vid mötestältet. 36 De mönstrade efter deras släkter var 2 750. 37 Dessa var de mönstrade av kehatiternas släkter, alla som skulle tjänstgöra vid mötestältet och som Mose och Aron mönstrade efter Herrens befallning genom Mose.

38 Gershons söner mönstrades efter sina släkter och familjer, 39 alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som skulle tjänstgöra vid mötestältet. 40 De som mönstrades efter sina släkter och familjer var 2 630. 41 Dessa var de mönstrade av gershoniternas släkter, alla som skulle tjänstgöra vid mötestältet och som Mose och Aron mönstrade efter Herrens befallning.

42 Meraris söners släkter mönstrades efter sina släkter och familjer, 43 alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som skulle tjänstgöra vid mötestältet. 44 De som mönstrades efter sina släkter var 3 200. 45 Dessa var de mönstrade av Meraris söners släkter och som Mose och Aron mönstrade efter Herrens befallning genom Mose.

46 Leviterna mönstrades av Mose, Aron och Israels ledare efter deras släkter och familjer, 47 alla arbetsföra män mellan trettio och femtio år, som skulle tjänstgöra eller bära vid mötestältet. 48 De som mönstrades var 8 580.

49 Efter Herrens befallning blev de mönstrade genom Mose, var och en till att göra eller bära det han skulle. De mönstrades så som Herren befallt Mose.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt