FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 36

Kvinnliga arvtagare

1 Överhuvudena för familjerna som härstammade från Gilead trädde fram. Gilead var son till Makir, Manasses son, av Josefs söners släkter. De tog till orda inför Mose och de ledare som var överhuvuden för israeliternas familjer, 2 och sa: ”Jahve har befallt min herre att genom lottkastning fördela landet åt Israels söner. Min herre blev också befalld av Jahve att ge vår broder Selofhads arvsegendom åt hans döttrar. 3 Men om de blir gifta med män från en annan israelitisk stam tas deras arvedel bort från våra fäders arvedel och läggs till den stam de kommer att tillhöra. Så vår arvslott tas bort. 4 När sedan jubelåret kommer för Israels söner blir döttrarnas arv lagd till den stam som de kommer att tillhöra. Men deras arvsegendom tas från vår fädernestams arvedel.”

5 Efter Herrens ord befallde då Mose Israels söner: ”Josefs söners stam har rätt. 6 Detta är vad Herren befaller angående Selofhads döttrar: De får gifta sig med vem de vill, men det ska ske inom en släkt som tillhör deras fädernestam. 7 Ingen arvsegendom bland Israels söner får övergå från en stam till en annan, utan varje israelit ska behålla sin fädernestams arvsegendom. 8 Varje kvinna som ärvt egendom inom en israelitisk stam ska gifta sig med någon från en släkt inom hennes fädernestam, så att varje israelit får behålla sina fäders arvsegendom. 9 Ingen arvsegendom får gå över från en stam till en annan. För varje israelitisk stam ska behålla sin egendom.”

10 Selofhads döttrar gjorde som Herren befallt Mose. 11 Selofhads döttrar Mahla, Tirsa, Hogla, Milka och Noa gifte sig med sina farbröders söner. 12 De blev gifta inom Manasses, Josefs sons, släkter, och deras arvsegendom förblev inom deras fädernesläkts stam.

13 Detta var de bud och stadgar som Herren gav Israels söner genom Mose på Moabs hedar vid Jordanfloden mitt emot Jeriko.

Femte Moseboken

Föregående

36:2. Selofhads … döttrar. Se 27:1-11.

36:4. jubelåret. Dvs vart femtionde år, 3 Mos 25:13-55.

© Ragnar Blomfelt