FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 25

Guds vrede tänds mot Israel

1 Medan Israel uppehöll sig i Shittim började männen hora med Moabs kvinnor, 2 som inbjöd dem till sina gudars offermåltider. Folket åt, och tillbad deras gudar. 3 Israel förenade sig med Baal-Peor. Då tändes Herrens vrede mot Israel. 4 Herren sa till Mose: ”Hämta folkets alla ledare och häng upp dem i solen inför Herren så att hans brinnande vrede vänds bort från Israel.” 5 Då sa Mose till Israels domare: ”Var och en av er ska döda dem av era män som förenat sig med Baal-Peor.”

Gud lovordar Pinehas hängivelse

6 Just då kom en man av Israels söner med en midjanitisk kvinna. Han förde henne in bland sina bröder inför ögonen på Mose och hela Israels församling, som satt gråtande vid ingången till mötestältet. 7 Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, såg detta. Så han reste sig upp i församlingen, tog ett spjut i handen, 8 och följde efter den israelitiske mannen in i tältet. Där genomborrade han både israeliten och kvinnan, rakt genom hennes buk. Då upphörde hemsökelsen bland Israels söner. 9 De som dog genom hemsökelsen utgjorde 24 000.

10 Herren sa till Mose: 11 ”Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, avvände min vrede från Israels söner, för han var hängiven i min lidelse bland dem. Därför utrotade jag inte Israels söner i min lidelse. 12 Säg därför till honom att jag sluter ett fredsförbund med honom. 13 För honom och hans ättlingar ska detta vara ett förbund om ett bestående prästämbete. Detta eftersom han var hängiven sin Gud och bringade försoning för Israels söner.”

14 Israeliten, som dödades med den midjanitiska kvinnan, hette Simri, Salus son. Han var ledare för en familj bland simeoniterna. 15 Den dödade midjanitiska kvinnan hette Kosbi. Hon var dotter till Sur, som var stamledare för en familj i Midjan.

16 Herren sa till Mose: 17 ”Angrip midjaniterna och döda dem! 18 För de angrep er genom sin försåtliga list mot er, både vad gäller Peor och deras syster Kosbi, en midjanitisk ledares dotter som dödades den dag då hemsökelsen drabbade er på grund av Peor.”

Nästa

Föregående

25:1. Shittim. Israels sista lägerplats innan de korsade Jordanfloden (Jos 2:1).

25:3. Baal. Kanaaneernas främste gud vars namn betyder ”Herre”.

25:4. Guds befallning om offentlig avrättning av Israels kollektiva ledarskap vill berätta hur allvarligt Gud ser på orgier och avgudadyrkan bland sitt folk. Sådant kräver försoning för att Gud ska blidkas.

25:9. Händelsen som återges här betraktar Paulus som en varning även för de troende omkring 1500 år senare, 1 Kor 10:8.

25:6-13. Pinehas. Den man som skulle hatas av en hel värld i dag och få det strängaste straff, lovordas och upphöjs av Gud. Han lovordas även i Ps 106:30-31.

25:17. midjaniterna. Guds befallning om folkmord beskrivs även i kapitel 31 och Dom 6-8.

© Ragnar Blomfelt