FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 22

Moabs kung kallar på Bileam

1 Israels söner bröt upp och slog sedan läger på Moabs hedar, öster om Jordanfloden mitt emot Jeriko.

2 Balak, Sippors son, såg allt som Israel hade gjort mot amoreerna. 3 Och Moab var rädda för folket eftersom det var så talrikt. De fasade för Israels söner 4 och sa till de äldste i Midjan: ”Nu kommer den här horden att äta upp allt omkring oss, så som oxen äter upp markens gräs.”

På den tiden var Balak, Sippors son, kung av Moab. 5 Han sände budbärare till Bileam, Beors son, i Petor vid Eufratfloden där hans folk bodde. De skulle kalla på honom, och säga: ”Lyssna, ett folk drog ut från Egypten. De täcker markens yta och har slagit sig ner alldeles inpå mig. 6 Kom nu och förbanna detta folk åt mig! För de är mäktigare än jag. Kanske kan jag då besegra dem och driva dem bort från landet. Jag vet ju att den du välsignar är välsignad, och den du förbannar är förbannad.”

7 De äldste i Moab och Midjan gav sig av och hade med sig spådomslön. De kom till Bileam och framförde Balaks budskap. 8 Bileam sa till dem: ”Stanna här över natten. Jag återkommer med de ord som Jahve säger mig.” Då stannade Moabs furstar kvar hos Bileam. 9 Gud kom till Bileam och sa: ”Vilka är de män du har hos dig?” 10 Bileam svarade Gud: ”Balak, Sippors son, kung av Moab, sände mig detta budskap: 11 Ett folk drog ut från Egypten. De täcker markens yta. Kom nu och förbanna det åt mig! Kanske kan jag då strida mot dem och fördriva dem.” 12 Men Gud sa till Bileam: ”Gå inte med dem! Du ska inte förbanna detta folk, för det är välsignat.” 13 När Bileam steg upp på morgonen sa han till Balaks furstar: ”Återvänd till ert land, Herren tillåter mig inte att följa med er.” 14 Då återvände Moabs furstar till Balak och sa: ”Bileam vägrar att följa med oss.”

15 Då sände Balak andra furstar, fler och av högre rang än de förra. 16 De kom till Bileam och sa: ”Så säger Balak, Sippors son: Låt inget hindra dig från att komma till mig. 17 Jag ska nämligen löna dig rikligt och göra allt du ber mig om. Kom nu och förbanna detta folk åt mig!” 18 Bileam svarade Balaks tjänare: ”Även om Balak gav mig sitt palats fyllt med silver och guld, så kan jag inte gå förbi Jahve min Guds ord, vare sig i smått eller stort. 19 Men nu ska ni också övernatta här, så att jag får veta vad Herren mer har att säga mig.”

20 Den natten kom Gud till Bileam och sa: ”Om männen har kommit för att kalla på dig, så res dig upp och följ med dem. Men gör bara vad jag säger dig!” 21 Så Bileam steg upp på morgonen, sadlade sitt åsnesto och följde med Moabs furstar.

Bileams åsna och Herrens utsände

22 Men Guds vrede tändes då han gav sig av. Och Herrens utsände ställde sig på vägen som en motståndare. Bileam red på sin åsna med två tjänare i följe. 23 Åsnan såg Herrens utsände stå på vägen med ett draget svärd i handen. Då vek åsnan av från vägen och gick ut på åkern. Så Bileam slog åsnan för att driva henne in på vägen igen. 24 Herrens utsände ställde sig då i en trång passage mellan vingårdarna, med murar på båda sidor. 25 Åsnan såg Herrens utsände och pressade sig mot muren och klämde Bileams fot mot muren. Så han slog henne ännu en gång. 26 Herrens utsände gick lite längre fram. Han ställde sig på en plats så trång att det inte gick att vika av vare sig åt höger eller vänster. 27 Åsnan såg Herrens utsände och lade sig ner under Bileam, som blev rasande och slog åsnan med staven. 28 Då öppnade Herren åsnans mun. Hon sa till Bileam: ”Vad har jag gjort mot dig eftersom du tre gånger slagit mig?” 29 Bileam svarade åsnan: ”Du har gjort mig till åtlöje! Hade jag ett svärd i handen nu skulle jag ha dödat dig.” 30 Men åsnan sa till Bileam: ”Är inte jag din egen åsna som du alltid ridit på till denna dag? Har jag gjort så här förut mot dig?” Han svarade: ”Nej.”

31 Då öppnade Herren Bileams ögon, och han såg Herrens utsände stå på vägen med ett draget svärd i handen. Bileam böjde sig och föll ner på sitt ansikte. 32 Herrens utsände sa till honom: ”Varför har du tre gånger slagit din åsna? Lyssna! Jag har kommit som din motståndare, för jag ser att din väg är dumdristig. 33 Åsnan såg mig och vek undan för mig tre gånger. Hade hon inte gjort det, skulle jag nu ha dödat dig men låtit henne leva!” 34 Då sa Bileam till Herrens utsände: ”Jag har syndat! Jag visste inte att du stod framför mig på vägen. Om detta är något ont i dina ögon, så vänder jag tillbaka.”

35 Herrens utsände svarade Bileam: ”Följ med männen. Men säg bara de ord jag talar till dig.” Och Bileam följde med Balaks furstar.

36 När Balak hörde att Bileam var på väg, gick han för att möta honom i Ir-Moab vid Arnonfloden i utkanten av landet. 37 Balak sa till Bileam: ”Sände jag inte upprepade gånger bud efter dig? Varför kom du inte till mig? Tror du inte jag kan rikligt löna dig?” 38 Bileam svarade Balak: ”Se, jag är här nu. Men vad kan jag säga? Jag kan bara säga de ord Gud lägger i min mun!” 39 Sedan följde Bileam med Balak, och de kom till Kirjat-Husot. 40 Där offrade Balak oxar och får, och kallade sedan till sig Bileam och de furstar som var hos honom.

41 Nästa morgon tog Balak med sig Bileam och förde honom upp på Bamot-Baal. Därifrån kunde han se en del av folket.

Nästa

Föregående

22. I berättelsen om Bileam (22:1-24:25) görs klart att Gud kan använda även en spåman (Jos 13:22) från ett hednafolk till att välsigna sitt utvalda folk och till och med framföra en messiansk profetia, 24:17. Men Bileam orsakade stor förödelse mot Israel (31:16), som dödade honom till slut (31:8). Han omnämns negativt i Nya Testamentet: 2 Petr 2:15, Judas v. 11, Upp 2:14.

22:4-5. Från Moab till Petor vid Eufratfloden är det drygt 60 mil.

22:12. det är välsignat. Se 1 Mos 12:1-3 med kommentar.

22:22. utsände. Se kommentar till 1 Mos 16:7.

© Ragnar Blomfelt