FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 19

Reningslagar

1 Herren sa till Mose och Aron: 2 ”Detta är en lagstadga som Herren befallt: Säg till Israels söner att föra till dig en felfri röd kviga utan någon defekt och som aldrig burit något ok. 3 Ge den åt prästen Eleasar. Den ska föras utanför lägret och slaktas i hans närvaro. 4 Prästen Eleasar ska ta av kvigans blod på sitt finger och stänka det sju gånger mot framsidan av mötestältet. 5 Sedan ska kvigan brännas upp medan han ser på. Hud, kött och blod ska brännas upp tillsammans med maginnehållet. 6 Prästen ska ta cederträ, isop och karmosinröd ull och kasta det i elden där kvigan bränns. 7 Sedan ska prästen tvätta sina kläder och bada sin kropp. Därefter får han komma in i lägret, men han är oren till kvällen. 8 Den som brände upp kvigan ska också tvätta sina kläder och bada sin kropp och vara oren till kvällen. 9 En man som är ren ska samla upp askan efter kvigan och lägga den på en ren plats utanför lägret. Den ska förvaras åt Israels söners församling och användas till reningsvatten. Det är ett syndoffer. 10 Den som samlar upp askan efter kvigan ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Detta är en bestående stadga för Israels söner och för invandraren som bor ibland dem.

11 Den som vidrör ett lik ska vara oren i sju dagar. 12 Han ska rena sig med vattnet på tredje dagen och på sjunde dagen och är sedan ren. Om han inte renar sig på tredje dagen och på sjunde dagen, förblir han oren. 13 Den som vidrör ett lik, en död människa, och inte renar sig, gör Herrens tälthelgedom oren och ska avlägsnas från Israel. Han är och förblir oren eftersom reningsvatten inte stänkts på honom.

14 Detta är lagen när en människa dör i ett tält: alla som kommer in i tältet eller redan är där ska vara orena i sju dagar. 15 Alla öppna kärl utan lock ska vara orena. 16 Och den som ute på marken vidrör någon som dödats med svärd eller dött på annat sätt, eller rör vid människoben eller en grav, ska vara oren i sju dagar.

17 För den orena ska man ta av askan efter det uppbrända syndoffret och lägga det i ett kärl och hälla friskt vatten över det. 18 En man som är ren ska ta isop och doppa i vattnet. Han ska stänka på tältet, på alla kärlen, på människor som varit där, på den som rört vid benen, på den dräpte, på den som dött på annat sätt, på den som vidrört en grav. 19 Den rene mannen ska på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som blivit oren. När han på sjunde dagen renat honom, ska den renade tvätta sina kläder och bada i vatten. När kvällen kommer är han ren.

20 Den som blivit oren och inte renar sig ska avlägsnas från församlingen, för han har orenat Herrens helgedom. Reningsvatten har inte stänkts på honom. Han är oren.

21 Detta ska vara en bestående stadga för dem. Mannen som stänkte reningsvattnet ska tvätta sina kläder. Och den som vidrör reningsvattnet är oren till kvällen. 22 Allt som den orene vidrör är orent, och den som vidrör det är oren till kvällen.”

Nästa

Föregående

19. Jesus Kristus är den som fullbordar alla reningslagar i Gamla Testamentet, Hebr 9:12-14.

© Ragnar Blomfelt