FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 17

Arons stav

1 Herren sa till Mose: 2 ”Säg till Israels söner att de ska ge dig tolv stavar, en stav för varje stam. Från varje stamledare ska du få en stav och på den ska du skriva hans namn. 3 På levis stav ska du skriva Arons namn, för det ska finnas en stav för varje familjeöverhuvud. 4 Lägg in stavarna i mötestältet framför vittnesbördet där jag möter er. 5 Staven från den man jag utväljer ska grönska. Så slipper jag höra Israels söners ständiga klagan mot er.”

6 Så Mose talade till Israels söner, och alla stamledarna gav honom sin stav, en stav för varje stam – tolv stavar. Bland dem var Arons stav. 7 Mose lade stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält.

8 Nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält och såg att Arons stav för Levis hus grönskade. Den hade knoppar, utslagna blommor och mogna mandlar. 9 Mose bar ut alla stavarna från Herren till alla Israels söner. De såg på dem, och varje man tog sin stav. 10 Herren sa till Mose: ”Lägg tillbaka Arons stav framför vittnesbördet. Den ska förvaras som ett tecken för upproriska söner. Så ska du göra slut på deras klagande mot mig så att de inte dör.” 11 Mose gjorde så som Herren befallde honom.

12 Israels söner sa till Mose: ”Lyssna, vi dör, vi går förlorade, vi går alla förlorade! 13 Alla som kommer i närheten av Herrens tälthelgedom dör. Ska vi alla dö?”

Nästa

Föregående

17. Gud demonstrerar med Arons grönskande stav att Aron är Guds utvalda präst, inga andra (se kapitel 16).

© Ragnar Blomfelt