FJÄRDE MOSEBOKEN

KAPITEL 13

1 Sedan bröt folket upp från Haserot och slog läger i öknen Paran.

De tolv spanarna

2 Herren sa till Mose: 3 ”Sänd ut män att spana i Kanaan som jag ger åt Israels söner. Sänd en man för varje fädernestam, och alla ska vara ledare.” 4 På Herrens ord sände Mose ut dem från öknen Paran. Alla var överhuvuden bland Israels söner. 5 De hette följande: Av Rubens stam: Shammua, Sackurs son, 6 av Simeons stam: Shafat, Horis son, 7 av Judas stam: Kaleb, Jefunnes son, 8 av Isaskars stam: Jigal, Josefs son, 9 av Efraims stam: Hosea, Nuns son, 10 av Benjamins stam: Palti, Rafus son, 11 av Sebulons stam: Gaddiel, Sodis son, 12 av Josefs stam, det är Manasses stam: Gaddi, Susis son, 13 av Dans stam: Ammiel, Gemallis son, 14 av Ashers stam: Setur, Mikaels son, 15 av Naftalis stam: Nahbi, Vofsis son, 16 av Gads stam: Geuel, Makis son. 17 Detta var namnen på de män som Mose sände för att spana i landet. Och Mose gav Hosea, Nuns son, namnet Josua.

18 När Mose sände dem för att spana i Kanaan sa han till dem: ”Dra upp till Negev och vidare upp till Bergsbygden. 19 Skaffa information om landet. Är folket som bor där starkt eller svagt? Är de få eller många? 20 Är det ett bra eller dåligt land? Är städerna mera som läger eller är de befästa? 21 Är jorden fet eller mager? Finns där träd eller inte? Var modiga. Och ta med er hit av landets frukt.” Det var tiden för de första druvorna.

22 De gav sig av och spanade i landet från öknen Zin till Rehob vid Lebo-Hamat. 23 De drog upp till Negev och kom till Hebron. Där bodde Anaks ättlingar: Ahiman, Sheshaj och Talmaj. – Hebron byggdes sju år före Soan i Egypten. – 24 När de kom till Druvdalen skar de av en vinranka med en enda druvklase. Den bars av två man på en stång. De plockade även granatäpplen och fikon. 25 Platsen kom att kallas Druvdalen efter den druvklase som Israels söner skar av där.

26 Efter fyrtio dagar återvände de efter att ha spanat i landet. 27 De kom till Mose och Aron och hela Israels församling i öknen Paran i Kadesh. De informerade dem och hela församlingen, och visade dem landets frukt. 28 De sa till Mose: ”Vi gick in i landet du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån. 29 Men folket som bor i landet är starkt, och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi ättlingar till Anak där. 30 Amalekiterna bor i Negev. Hettiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden. Och kanaaneerna bor vid havet och utmed Jordanfloden.”

31 Kaleb lugnade folket inför Mose och sa: ”Vi ska genast dra dit upp och inta landet! Vi klarar absolut av det!”

32 Men männen som gått upp med honom sa: ”Vi kan inte dra upp mot det folket, de är starkare än vi.” 33 De talade bara negativt till Israels söner om landet där de hade spanat, och sa: ”Landet som vi vandrat igenom och spanat i är ett land som förtär sina invånare, och alla som vi såg där var storvuxna män. 34 Vi såg också Nefilim där – Anaks söner kom från Nefilim. I egna ögon var vi som gräshoppor, och det var vi i deras ögon också.”

Nästa

Föregående

13:17. Josua. Betyder ”Jahve frälser”.

13:28. mjölk och honung. En vanlig formulering i Gamla Testamentet som uttrycker ett välsignat välstånd.

13:29-30, 32-34. Männens kritik som var uttryck för otro fick som konsekvens en 40-årig ökenvandring för Israels folk.

13:34. Nefilim. Namnet förekommer i Bibeln även i 1 Mos 6:4.

© Ragnar Blomfelt