TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 6

1 Herren talade till Mose: 2 Om någon syndar och handlar trolöst mot Herren genom att bedra sin nästa om något som gäller deposition, anförtroende, rån, utpressning, 3 eller om något upphittat, och ljuger om det och svär falskt i någon sak, ja, vilken sådan synd en människa än kan begå, 4 då ska den som så syndat och dragit på sig skuld återlämna det han stal eller tillägnat sig genom utpressning eller det som anförtrotts honom, eller det borttappade som han hittat, 5 eller angående något annat där han svurit falskt. Han ska ersätta med dess fulla värde och lägga till en femtedel, och ge det åt ägaren den dag han bär fram sitt skuldoffer. 6 Han ska föra fram sitt skuldoffer inför Herren: en felfri bagge av småboskapen ska han föra fram till prästen, eller dess värde, som skuldoffer. 7 På detta sätt bringar prästen försoning för honom inför Herrens ansikte, och han får förlåtelse för vad han än gjort som dragit skuld över honom.

Brännoffret

8 Herren talade till Mose: 9 Ge Aron och hans söner denna befallning: Detta är lagen om brännoffret: Brännoffret ska ligga på altarhärden hela natten till morgonen, medan altarets eld hålls brinnande. 10 Prästen ska klä sig i sin linnerock och i underkläder av linne. Han ska avlägsna brännoffrets aska som elden förtärt på altaret och lägga den vid sidan av altaret. 11 Sedan ska han ta av sig kläderna och sätta på sig andra och bära bort askan till en ren plats utanför lägret. 12 Altarelden ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen tända ny ved, och därpå lägga brännoffret och bränna fettstyckena av fredsoffret ovanpå. 13 Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får aldrig slockna.

Matoffret

14 Detta är lagen om matoffret: Arons söner ska bära fram det till altaret inför Herren. 15 Prästen ska ta en handfull av matoffrets fina mjöl och av oljan, samt all rökelsen som ligger på matoffret. Han ska bränna det på altaret till en blidkande doft, som ett påminnelseoffer till Herren. 16 Det som återstår ska Aron och hans söner äta. Det ska ätas osyrat på en helig plats. De ska äta det på förgården till mötestältet. 17 Det får inte bakas med surdeg. Detta är den andel jag gett dem av mina eldoffer. Det är högheligt liksom syndoffret och skuldoffret. 18 Alla manliga ättlingar till Aron får äta det. Det är deras bestående rätt av Herrens eldoffer från släkte till släkte. Allt som vidrör det blir heligt.

19 Och Herren talade till Mose: 20 Detta är den offergåva som Aron och hans söner ska bära fram åt Herren den dag någon av dem blir smord: drygt två kilo fint mjöl som det dagliga matoffret, hälften på morgonen och hälften på kvällen. 21 Det ska bakas på plåt med olja. Väl hopknådat ska du bära fram det. Du ska bryta det i bitar och offra det som matoffer, till en blidkande doft för Herren. 22 Den präst bland Arons söner som blir smord efter honom ska tillreda det. Detta är en bestående stadga från Herren: hela offret ska brännas. 23 En prästs matoffer ska alltid vara ett heloffer. Det får inte ätas.

Syndoffret

24 Herren talade till Mose: 25 Säg till Aron och hans söner: Detta är lagen om syndoffret: Där brännofferdjuret slaktas ska även syndofferdjuret slaktas inför Herren. Det är högheligt. 26 Den präst som offrar syndoffret ska äta det. Det ska ätas på en helig plats, på förgården till mötestältet. 27 Allt som vidrör köttet blir heligt. Om något av blodet stänks på kläder, ska du tvätta plagget på en helig plats. 28 Om köttet har kokats i ett lerkärl, ska detta krossas. Har det kokats i ett kopparkärl, ska detta skuras och sköljas med vatten. 29 Alla prästmän får äta det. Det är högheligt. 30 Men syndoffer vars blod bärs in i mötestältet för att bringa försoning i helgedomen får inte ätas. De ska brännas upp.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt