TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 3

Fredsoffret

1 Om någon bär fram ett fredsoffer och tar sitt offer av nötboskapen, ska han föra fram ett felfritt djur inför Herrens ansikte, handjur eller hondjur. 2 Han ska lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det vid ingången till mötestältet. Arons söner, prästerna, ska sedan stänka blodet runt om på altaret. 3 Av fredsoffret ska han som eldoffer åt Herren bära fram fettet på och omkring inälvorna, 4 bägge njurarna med ländfettet och leverfettet, som han ska ta ut tillsammans med njurarna. 5 Arons söner ska bränna det på altaret, ovanpå brännoffret som är på den brinnande veden. Detta är ett eldoffer, en blidkande doft för Herren.

6 Om någon bär fram ett fredsoffer åt Herren av småboskapen, ska han ta ett felfritt handjur eller hondjur. 7 Om han offrar ett får, ska han föra fram det inför Herrens ansikte. 8 Han ska lägga handen på offerdjurets huvud och slakta det framför mötestältet. Och Arons söner ska sedan stänka blodet runt om på altaret. 9 Av fredsoffret ska han som eldoffer åt Herren offra fettet, hela fettsvansen, avskuren vid roten, fettet på och omkring inälvorna, 10 bägge njurarna med ländfettet och leverfettet, som han ska ta ut tillsammans med njurarna. 11 Prästen ska bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldoffer åt Herren.

12 Om någon offrar en get ska han föra fram den inför Herrens ansikte, 13 lägga handen på dess huvud och slakta den framför mötestältet. Arons söner ska sedan stänka blodet runt om på altaret. 14 Som ett eldoffer åt Herren ska han offra fettet på och omkring inälvorna, 15 bägge njurarna med ländfettet och leverfettet, som han ska ta ut tillsammans med njurarna. 16 Prästen ska bränna det på altaret. Det är ett matoffer, ett eldoffer, en blidkande doft. Allt fett tillhör Herren. 17 Detta ska vara en bestående stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor: Ni får inte äta fett eller blod.

Nästa

Föregående

3:1. fredsoffer. Se även 7:11-21.

© Ragnar Blomfelt