TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 24

Ljusstaken

1 Herren talade till Mose: 2 Befall Israels söner att bära till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp varje dag. 3 Utanför förhänget framför vittnesbördet i mötestältet ska Aron sörja för att lamporna alltid brinner inför Herrens ansikte, från kväll till morgon. Det ska vara en bestående stadga för er från släkte till släkte. 4 Han ska alltid hålla lamporna på ljusstaken av guld brinnande inför Herrens ansikte.

Närvarobröden

5 Du ska ta fint mjöl och baka tolv kakor. Varje kaka ska bestå av fyra kilo mjöl. 6 Lägg upp dem i två rader med sex i varje på bordet av guld inför Herrens ansikte. 7 Vid varje rad ska du lägga ren rökelse. Den ska vara ett påminnelseoffer för bröden, ett eldoffer åt Herren. 8 Varje sabbatsdag ska bröden ständigt läggas upp inför Herrens ansikte. Det är ett evigt förbund för Israels söner. 9 Bröden tillhör Aron och hans söner, som ska äta dem på helig plats. De är högheliga och är hans del av Herrens eldoffer. Detta är en bestående stadga.

Smädares och mördares straff

10 Sonen till en israelitisk kvinna och en egyptisk far fanns bland israeliterna. I lägret kom sonen till den israelitiska kvinnan i gräl med en israelit. 11 Hennes son smädade Namnet och förbannade, så de förde honom till Mose. Hans mor hette Shelomit, dotter till Dibri, av Dans stam. 12 De satte honom i förvar i väntan på ett tydligt besked från Herren.

13 Herren sa till Mose: 14 För den som förbannat utanför lägret! Alla som hörde honom ska lägga händerna på hans huvud, och hela församlingen ska stena honom. 15 Säg till Israels söner: Den som förbannar sin Gud drar synd över sig. 16 Och den som smädar namnet Jahve ska avrättas. Hela församlingen måste stena honom. Vare sig det är en invandrare eller en infödd som smädar Namnet ska han avrättas.

17 Den som slår ihjäl en människa måste avrättas. 18 Den som slår ihjäl ett djur ska ersätta det: liv för liv. 19 Om någon skadar sin nästa ska detsamma göras mot honom som han har gjort: 20 fraktur för fraktur, öga för öga, tand för tand. Samma skada som han vållat en annan ska tillfogas honom själv. 21 Den som slår ihjäl ett djur ska ersätta det, men den som slår ihjäl en människa ska avrättas. 22 Ni ska ha en och samma lag för invandraren som för den infödde, för jag är Jahve er Gud.

23 Mose sa detta till Israels söner. Och de förde ut den som förbannat utanför lägret och stenade honom. Israels söner gjorde som Herren befallt Mose.

Nästa

Föregående

24:5. tolv kakor. Dvs närvarobröden, jfr 2 Mos 25:30. De symboliserar Israels tolv stammar och skulle påminna om hur Gud försåg Israel med bröd särskilt under ökenvandringen.

24:11. smädade Namnet och förbannade. I brott mot 2 Mos 20:7, 22:28. ”Namnet” avser Jahve (v. 16).

24:17. Se 1 Mos 9:5-6 med kommentar.

24:19-20. Se kommentar till 2 Mos 21:23-25.

© Ragnar Blomfelt