TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 23

Herrens högtider

1 Herren talade till Mose: 2 Säg till Israels söner: Det här är Herrens högtider som ni ska utlysa som heliga sammankomster, mina högtider:

Sabbaten

3 Sex dagar får arbete ske, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Då får ni inte arbeta. Det är Herrens sabbat, var ni än bor.

Påsken och det osyrade brödets högtid

4 Detta är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. 5 På fjortonde dagen i första månaden, i skymningen, är det Herrens påsk. 6 Och på femtonde dagen i samma månad firas det osyrade brödets högtid för Herren. Då ska ni äta osyrat bröd i sju dagar. 7 Den första dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då får ni inte arbeta. 8 I sju dagar ska ni offra eldoffer åt Herren. På sjunde dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då får ni inte arbeta.

Förstlingsfrukten

9 Herren talade till Mose: 10 Säg till Israels söner: När ni kommer in i landet jag ger er och bärgar skörden, ska ni bära första kärven av er skörd till prästen. 11 Den kärven ska han lyfta inför Herrens ansikte så att ni blir godtagbara. Dagen efter sabbaten ska prästen lyfta kärven. 12 Den dag ni lyfter kärven ska ni offra ett felfritt, årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren. 13 Som matoffer till det ska ni offra fyra kilo fint mjöl, blandat med olja, ett eldoffer åt Herren till en blidkande doft, och som dryckesoffer till det en liter vin. 14 Ni ska inte äta bröd och inte rostat eller färskt korn förrän den dagen då ni burit fram offergåvan åt er Gud. Detta ska vara en bestående stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

Veckohögtiden eller pingsten

15 Sedan ska ni räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram lyftofferkärven. 16 Räkna femtio dagar fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett nytt matoffer åt Herren. 17 Från era hemorter ska ni bära fram lyftofferbröd, två kakor gjorda av fyra kilo fint mjöl, bakade med surdeg. De är en förstlingsgåva åt Herren. 18 Tillsammans med brödet ska ni föra fram sju felfria, årsgamla lamm, en ungtjur och två baggar. De ska offras som brännoffer åt Herren, med tillhörande matoffer och dryckesoffer. Det är ett eldoffer till en blidkande doft för Herren. 19 Sedan ska ni offra en bock som syndoffer och två årsgamla lamm som fredsoffer. 20 Prästen ska lyfta de två lammen som ett lyftoffer inför Herrens ansikte tillsammans med förstlingsbröden. De ska helgas åt Herren och tillhör prästen. 21 Samma dag ska ni utlysa en helig sammankomst som ni ska hålla. Då får ni inte arbeta. Detta ska vara en bestående stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

22 När skörden bärgas i ert land ska du inte skörda till kanten av åkern och inte heller samla in de sista axen av din skörd. Lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Jahve er Gud.

Nyårshögtiden

23 Herren talade till Mose: 24 Säg till Israels söner: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, ska ni hålla sabbatsvila. Det är en minneshögtid med trumpetstötar, en helig sammankomst. 25 Då får ni inte arbeta, och ni ska offra eldoffer åt Herren.

Försoningsdagen

26 Herren talade till Mose: 27 På tionde dagen i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då ska ni hålla en helig sammankomst. Ni ska försaka er själva och offra eldoffer åt Herren. 28 Den dagen får ni inte arbeta, för det är en försoningsdag då försoning bringas för er inför Jahve er Gud. 29 Den som inte försakar sig själv på denna dag ska avlägsnas från sitt folk. 30 Den som utför något arbete på den dagen ska jag avlägsna från hans folk. 31 Då får ni inte arbeta. Detta ska vara en bestående stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. 32 Det ska vara en vilosabbat för er, och ni ska försaka er själva. Från kvällen den nionde dagen i månaden till nästa kväll ska ni hålla denna sabbat.

Lövhyddohögtiden

33 Herren talade till Mose: 34 Säg till Israels söner: På femtonde dagen i samma sjunde månad börjar Herrens lövhyddohögtid som varar i sju dagar. 35 Den första dagen ska det hållas en helig sammankomst. Då får ni inte arbeta. 36 I sju dagar ska ni offra eldoffer åt Herren. Den åttonde dagen ska ni hålla en helig sammankomst och offra eldoffer åt Herren. Det är en högtidssamling. Då får ni inte arbeta.

37 Detta är Herrens högtider, som ni ska utlysa som heliga sammankomster. Då ska ni offra eldoffer åt Herren, brännoffer och matoffer, slaktoffer och dryckesoffer, varje dag det som är bestämt. 38 Utöver detta tillkommer Herrens sabbater och era övriga gåvor och alla era löftesoffer och alla era frivilliga offer som ni ger åt Herren.

39 På femtonde dagen i sjunde månaden, när ni bärgat landets skörd, ska ni alltså fira Herrens högtid i sju dagar. Den första dagen är en sabbatsvila, likaså den åttonde dagen. 40 Den första dagen ska ni ta frukt av era praktfulla träd, palmblad, lummiga grenar och av pilkvistar. Och ni ska glädja er i sju dagar inför Jahve er Gud. 41 Ni ska fira denna högtid som en Herrens högtid under en vecka varje år. Detta ska vara en bestående stadga för er från släkte till släkte. I sjunde månaden ska ni fira den. 42 Då ska ni bo i lövhyddor i sju dagar. Alla infödda israeliter ska bo i lövhyddor. 43 Så ska era efterkommande veta att jag lät Israels söner bo i lövhyddor när jag förde dem ut från Egypten. Jag är Jahve er Gud.

44 Detta är vad Mose talade till Israels söner om Herrens högtider.

Nästa

Föregående

23. Om högtiderna, se även 2 Mos 23:10-19, 34:18-26, 4 Mos 28-29, 5 Mos 16:1-17. I Nya Testamentet är alla slags högtidsdagar upphävda, se Kol 2:16-17 och Rom 14:5-6 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt