TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 20

Synder och straff

1 Herren talade till Mose: 2 Säg till Israels söner: Om någon av Israels söner eller av invandrarna i Israel ger något av sina barn åt Molok, ska han avrättas. Folket i landet ska stena honom. 3 Jag ska vända mitt ansikte mot den mannen och avlägsna honom från hans folk. För han gav ett av sina barn åt Molok, orenade min helgedom och vanhelgade mitt heliga namn. 4 Om folket i landet blundar när en man ger ett av sina barn åt Molok och inte avrättar honom, 5 då ska jag vända mitt ansikte mot den mannen och hans familj. Jag ska avlägsna honom från folket med alla som följt honom i hans otrohet och horat med Molok.

6 Om någon vänder sig till medier och spiritister och horar med dem, ska jag vända mitt ansikte mot honom och avlägsna honom från hans folk.

7 Avskilj er och var heliga, för jag är Jahve er Gud. 8 Håll mina bud och följ dem. Jag är Jahve som avskiljer er.

9 Den som skymfar sin far eller mor ska avrättas. Han har skymfat sin far eller sin mor och bär själv skulden för sin död.

10 Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru – med sin nästas hustru – ska båda två avrättas. 11 Om en man har sex med sin fars hustru, blottlägger han sin fars nakenhet. De ska båda avrättas. De bär själva skulden för sin död. 12 Om en man har sex med sin svärdotter ska båda avrättas. De har gjort något avskyvärt. De bär själva skulden för sin död. 13 Om en man har sex med en man som med en kvinna så är det något avskyvärt. De ska avrättas. De bär själva skulden för sin död. 14 Om en man tar till hustru både en kvinna och hennes mor, så är det något oanständigt. Man ska bränna upp både honom och dem, för ingen oanständighet får finnas bland er.

15 Om en man begår tidelag ska han avrättas. Även djuret ska ni döda. 16 Om en kvinna närmar sig ett djur för att begå tidelag, ska du avrätta kvinnan och döda djuret. De ska straffas med döden. De bär själva skulden för sin död.

17 Om en man tar sin syster till sig, sin fars eller mors dotter, och de ser varandras nakenhet, så är det något skamligt. De ska avlägsnas från sitt folks åsyn. Han bär på skuld eftersom han blottlagt sin systers nakenhet. 18 Om en man ligger med en kvinna som har menstruation och har sex med henne, blottlägger de båda hennes blodflöde. De ska båda avlägsnas från sitt folk. 19 Ha inte sex med din moster eller faster, för det är att blottlägga en nära släktings nakenhet. De bär på skuld. 20 Om en man har sex med sin farbrors hustru blottlägger han sin farbrors nakenhet. De bär på skuld och ska dö barnlösa. 21 Om en man tar till sig sin brors hustru är det en oren gärning. Han blottlägger då sin brors nakenhet, och de ska bli barnlösa.

22 Håll alla mina stadgar och lagar och följ dem. Annars kommer landet dit jag för er att bo spy ut er. 23 Följ inte de seder och bruk hos folken som jag driver bort från er. Eftersom folken gör allt detta avskyr jag dem. 24 Men till er har jag sagt: Ni ska ärva deras land. Jag ska ge er det till egendom, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är Jahve er Gud, som har avskilt er från folken.

25 Gör alltså skillnad mellan rena och orena djur och fåglar. Gör inte er själva motbjudande genom de djur, fåglar eller kräldjur som jag avskilt som orena för er. 26 Var heliga inför mig, för jag, Jahve, är helig. Och jag har avskilt er från folken för att ni ska tillhöra mig.

27 En man eller kvinna som är medium eller spiritist ska avrättas. De ska stenas! De bär själva skulden för sin död.

Nästa

Föregående

20. Kapitlet har mycket gemensamt med kapitel 18 (se kommentarer där), men här i kapitel 20 inkluderas straffet.

20:9. Den som skymfar sin far eller mor ska avrättas. Jfr 2 Mos 21:17, Ords 20:20, 30:11, Hes 22:7, Matt 15:4, Mark 7:10.

20:10. äktenskapsbrott. Ett bud som ofta återupprepas i Nya Testamentet, Matt 5:27-28, 19:9, 18, Rom 2:22, 13:9, Jak 2:11.

20:25. Se kommentar till kapitel 11.

© Ragnar Blomfelt