TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 15

Orena flytningar

1 Herren talade till Mose och Aron: 2 Säg till Israels söner: När en man får flytning från sitt kön är hans flytning oren. 3 Följande gäller med sådan orenhet genom flytning: Vare sig hans kön släpper fram flytningen eller är tilltäppt, så är han oren. 4 Allt han ligger eller sitter på blir orent. 5 Den som rör vid hans bädd ska tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 6 Den som sätter sig på något som han suttit på ska tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 7 Den som vidrör hans kropp ska tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 8 Om han spottar på någon som är ren ska denne tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 9 Varje sadel han sitter på när han rider blir oren. 10 Den som rör vid något som mannen haft under sig är oren till kvällen. Och den som bär bort det ska tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 11 Den som han vidrör utan att ha sköljt händerna ska tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 12 Om han vidrör ett lerkärl ska det slås sönder. Är det ett träkärl ska det sköljas av.

13 När mannen renats från flytningen ska han räkna sju dagar för sin rening. Därefter ska han tvätta sina kläder och bada i rinnande vatten. Då är han ren. 14 Den åttonde dagen ska han ta två turturduvor eller två ungduvor och komma inför Herren, till mötestältets ingång, och ge dem åt prästen. 15 Prästen ska offra dem, den ena som syndoffer och den andra som brännoffer. På detta sätt ska prästen inför Herren bringa försoning åt honom för hans flytning.

16 När en man får sädesavgång ska han bada hela sin kropp. Han är oren till kvällen. 17 Alla kläder och skinnplagg som säden kommit på ska tvättas och vara orent till kvällen. 18 När en man ligger med en kvinna och utlösning sker, ska de bada. De är orena till kvällen.

19 När en kvinna har menstruation och det kommer blod från hennes kropp, är hon oren i sju dagar. Den som vidrör henne är oren till kvällen. 20 Allt hon ligger på och sitter på under sin menstruation blir orent. 21 Den som vidrör hennes bädd ska tvätta sina kläder och bada, och är oren till kvällen. 22 Den som vidrör något hon suttit på ska tvätta sina kläder och bada, och är oren till kvällen. 23 Ligger det något där hon har legat eller suttit, och någon vidrör det, är han oren till kvällen. 24 Om en man ligger med henne och blod från hennes menstruation kommer på honom blir han oren i sju dagar. Och allt han ligger på blir orent.

25 Om en kvinna har blödningar under en längre tid utan att det är menstruation, eller om menstruationen varar längre än normalt, är hon oren så länge blödningen pågår, så som vid hennes menstruation. 26 Allt hon ligger på under sin blödning blir som det hon ligger på under sin menstruation. Och allt hon sitter på blir orent som under sin menstruation. 27 Den som vidrör något av det är oren. Han ska tvätta sina kläder och bada. Han är oren till kvällen. 28 När hon renas efter blödningen ska hon räkna sju dagar, sedan är hon ren. 29 Den åttonde dagen ska hon ta två turturduvor eller två ungduvor och föra dem till prästen, till mötestältets ingång. 30 Prästen ska offra den ena till syndoffer och den andra till brännoffer. På detta sätt ska prästen bringa försoning för henne inför Herren för hennes orena blödning.

31 Ni ska avskilja Israels söner från deras orenhet, så att de inte dör i sin orenhet genom att orena min tälthelgedom som står mitt ibland dem.

32 Detta är lagen om den som har flytning: en man som har sädesavgång så att han blir oren, 33 en kvinna som har menstruation, den man eller kvinna som har någon flytning, samt om en man som ligger med en oren kvinna.

Nästa

Föregående

15. Texterna om lepra (kap 13-14) och flytningar (kap 15) och reningen från detta, kan utifrån Nya Testamentet sägas motsvara synden, som den troende renas från i och genom Jesu blod, 1 Joh 1:7-9.

15:16, 32 (22:4). sädesavgång. Nattlig ejakulation, jfr 5 Mos 23:10, samt möjligen masturbation. Se även 1 Thess 4:4 med kommentar.

15:25-27. Jfr Matt 9:20-22 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt