TREDJE MOSEBOKEN

KAPITEL 1

Brännoffer

1 Herren kallade på Mose och talade till honom från mötestältet: 2 Säg till Israels söner: När någon bland er bär fram ett offer åt Herren ska ni ta ert offer av boskapen, från nöt eller småboskap.

3 Om han bär fram ett brännoffer från nötboskapen ska det vara ett felfritt handjur. Han ska föra fram det till mötestältets ingång för att godtas inför Herren. 4 Han ska lägga handen på brännofferdjurets huvud så att det godtas för Herren och han får försoning. 5 Han ska slakta ungtjuren inför Herrens ansikte. Och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det runt om på altaret vid ingången till mötestältet. 6 Sedan ska han flå brännoffret och stycka det. 7 Prästen Arons söner ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. 8 Sedan ska Arons söner, prästerna, lägga styckena och huvudet och fettet ovanpå veden som brinner på altaret. 9 Inälvor och fötter ska tvättas med vatten. Därefter ska prästen bränna allt på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en blidkande doft för Herren.

10 Om han bär fram ett brännoffer av småboskapen, av får eller getter, ska det vara ett felfritt handjur. 11 Han ska slakta det vid nordsidan av altaret inför Herrens ansikte. Och Arons söner, prästerna, ska stänka blodet runt om på altaret. 12 Han ska stycka djuret i dess delar, med huvudet och fettet. Och prästen ska lägga allt ovanpå veden som brinner på altaret. 13 Inälvor och fötter ska tvättas i vatten. Därefter ska prästen offra allt och bränna det på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en blidkande doft för Herren.

14 Om han bär fram åt Herren ett brännoffer av fåglar, ska det vara ett offer av turturduvor eller ungduvor. 15 Prästen ska bära fram fågeln till altaret, vrida av huvudet och bränna det på altaret. Blodet ska pressas ut mot altarets sida. 16 Krävan med dess innehåll ska han ta ut och kasta på askhögen vid östra sidan av altaret. 17 Prästen ska fläka upp fågeln vid vingarna utan att slita loss dem. Han ska bränna den på altaret, ovanpå veden som ligger på elden. Det är ett brännoffer, ett eldoffer, en blidkande doft för Herren.

Nästa

Föregående

1:1. mötestältet. Tälthelgedomen (2 Mos 40).

1:3. brännoffer. Se även 6:8-13.

1:4. försoning. Det betyder att Guds vrede blidkas så att fred och harmoni återupprättas.

1:9, 13, 17. en blidkande doft för Herren. Offret gör att Gud inte längre är vred på syndaren utan vänligt inställd till honom. Offrandet och blidkandet fick sin slutliga uppfyllelse i Jesu försoningsdöd, se Joh 1:29 och Rom 3:25 med kommentarer, samt Hebr 10:1-18.

© Ragnar Blomfelt