ANDRA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 4

Ish-Boshet mördas

1 När Ish-Boseth, Sauls son, hörde att Abner dödats i Hebron blev han helt lamslagen, och alla i Israel blev förfärade. 2 Sauls son hade två män, Baana och Rekab, som var ledare för sina plundringståg. De var söner till Rimmon från Beerot och tillhörde Benjamins söner. Även Beerot räknas nämligen till Benjamin, 3 eftersom folket i Beerot hade flytt till Gittajim, och där har de bott som främlingar till denna dag.

4 Jonatan, Sauls son, hade en son som var förlamad i fötterna. Han var fem år när nyheten om Saul och Jonatan kom från Jisreel. Sköterskan tog honom och flydde, men under flykten föll pojken och blev halt. Han hette Mefiboshet.

5 Beerotiten Rimmons söner Rekab och Baana gav sig av och kom till Ish-Boshets hus när dagen var som hetast. Ish-Boshet låg och vilade middag. 6 De tog sig in i huset som för att hämta vete. Väl inne högg de honom i magen, och sedan flydde Rekab och hans bror Baana. 7 De hade tagit sig in i huset medan Ish-Boshet låg på sin bädd i sovrummet. Efter att de hade ihjäl honom högg de av honom huvudet. Och de tog huvudet med sig och gick genom Arabah hela natten. 8 De kom med Ish-Boshets huvud till David i Hebron och sa till kungen: ”Se, här är Ish-Boshets huvud, son till din fiende Saul som ville ta ditt liv. Herren har i dag gett min herre kungen hämnd på Saul och hans efterkommande.”

Mördarna avrättas

9 Men David svarade Rekab och hans bror Baana, söner till beerotiten Rimmon: ”Så sant Herren lever, han som befriat mig från all nöd: 10 den man som sa till mig att Saul var död trodde han kom med goda nyheter. Men jag lät gripa och döda honom i Siklag. Det var lönen jag gav honom för hans nyhet! 11 Nu har onda män dödat en rättfärdig man i hans eget hem och hans egen säng. Har jag då inte större anledning att utkräva hans blod av er hand och utrota er från jorden?” 12 På Davids befallning dödade hans unga män dem. De högg av dem händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. Men Ish-Boshets huvud tog de och lade i Abners grav i Hebron.

Nästa

Föregående

4:4. Mefiboshet. Han hette även Merib-Baal, 1 Krön 8:34, 9:40. Det berättas om honom i kapitel 9.

© Ragnar Blomfelt