ANDRA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 11

Davids otukt med Batseba

1 När våren kom då kungar drar i fält, sände David ut Joab och hans män samt hela Israels armé. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba. Men David blev kvar i Jerusalem.

2 Det hände en kväll. David hade stigit upp från sängen och gick omkring på palatstaket. Därifrån fick han syn på en badande kvinna som var mycket vacker. 3 David sände bud för att få reda på vem kvinnan var. Han fick veta att det var Batseba, dotter till Eliam och hustru till hettiten Uria. 4 David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom, och han låg med henne. – Hon hade just renat sig från sin mensperiod. – Sedan återvände hon hem. 5 Och kvinnan blev gravid. Hon lät meddela David att hon var med barn.

6 Då gav David order till Joab: ”Sänd hettiten Uria till mig.” Joab sände då Uria till David. 7 När Uria kom till honom, frågade David om allt var väl med Joab och med folket, och om kriget gick väl. 8 Sedan sa David: ”Gå ner till ditt hus och tvätta dina fötter.” Uria lämnade kungens palats, och kungen skickade en gåva till honom. 9 Men Uria lade sig vid kungapalatsets port med alla hans herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus. 10 När David fick rapporterat att Uria inte hade gått ner till sitt hus, sa han till Uria: ”Du kommer ju från en resa. Varför gick du inte ner till ditt hus?” 11 Uria svarade: ”Arken och Israel och Juda bor i tält. Min herre Joab och hans tjänare har slagit läger ute i det fria. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever, det gör jag inte!” 12 David sa: ”Stanna här i dag också, så sänder jag ut dig i morgon.” Så Uria stannade i Jerusalem den dagen och dagen därpå. 13 Sedan inbjöd David Uria till sig. Och Uria åt och drack och David fick honom full. På kvällen gick Uria ut och lade sig på sin bädd bland sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus.

David planlägger Urias död

14 Nästa morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. 15 I brevet skrev han: ”Ställ Uria i första ledet där striden är som mest intensiv. Dra er sedan undan från honom så att han blir nedgjord och dödad.” 16 Då Joab belägrade staden beordrade han Uria till en plats där han visste att de bästa fiendesoldaterna befann sig. 17 När stadens män gjorde ett utfall och attackerade Joab, nedgjordes en del av Davids män. Även hettiten Uria dog. 18 Joab informerade David om allt angående slaget. 19 Han gav budbäraren denna befallning: ”När du berättat allt för kungen angående slaget, 20 blir kungen kanske arg och frågar dig: ’Varför gick ni så nära staden för att strida? Begrep ni inte att de skulle skjuta uppifrån muren? 21 Vem var det som dödade Abimelek, Jerubbeshets son? Var det inte en kvinna som kastade ner en kvarnsten på honom från muren i Tebes, så att han dog? Varför gick ni så nära muren?’ Då ska du säga: Din tjänare hettiten Uria är också död.”

22 Budbäraren gav sig iväg. När han kom fram återgav han för David allt som Joab hade sänt honom att säga. 23 Budbäraren sa till David: ”Deras män fick övertaget och attackerade oss på fältet. Men vi fick dem att retirera till stadsporten. 24 Då sköt bågskyttarna uppifrån muren mot dina tjänare. En del av kungens tjänare dog. Din tjänare hettiten Uria är också död.” 25 David sa till budbäraren: ”Säg till Joab: ’Ta det inte så hårt, för vem svärdet slukar är oförutsebart. Intensifiera ditt angrepp mot staden och förstör den.’ Och uppmuntra honom.”

26 När Urias hustru fick höra att hennes man Uria var död, sörjde hon sin herre. 27 Efter sorgetiden sände David bud och lät hämta henne till sitt hus. Hon blev hans hustru och födde honom en son. Men det som David hade gjort var ont i Herrens ögon.

Nästa

Föregående

11. David bryter i detta kapitel mot tre av de tio budorden, 2 Mos 20:17, 20:14, 20:13.

11:3. Eliam … Uria. De tillhörde Davids krigshjältar, 23:34, 39.

11:21. Jerubbeshet. Gideon.

© Ragnar Blomfelt