ANDRA SAMUELSBOKEN

KAPITEL 10

David krigar mot ammoniterna och arameerna

1 En tid därefter dog ammoniternas kung. Han efterträddes av sin son Hanun. 2 Då sa David: ”Jag vill visa godhet mot Hanun, Nahashs son, eftersom hans far visade mig godhet.” Så David sände några av sina tjänare för att beklaga faderns bortgång. När Davids tjänare kom till ammoniternas land, 3 sa ammoniternas furstar till sin herre Hanun: ”Tror du det är för att hedra din far som David sänt dem för att beklaga sorgen? Nej, David har sänt sina tjänare till dig för att samla information om staden och spionera på den och sedan förstöra den.” 4 Då grep Hanun Davids tjänare. Han lät raka av dem halva skägget och klippa av halva deras kläder upp till höften, och sände iväg dem. 5 När detta berättades för David sände han några för att möta dem, eftersom männen blivit så grovt förödmjukade. Kungen lät säga: ”Stanna i Jeriko tills skägget växt ut. Kom sedan tillbaka.”

6 Ammoniterna förstod att David nu avskydde dem. Så de sände bud och lejde 20000 arameiska fotsoldater från Bet-Rehob och Soba, och 1000 man från kungen i Maaka, och 12000 man från landet Tob. 7 När David hörde det sände han ut Joab med hela armén av mäktiga krigsmän. 8 Ammoniterna marscherade ut och ställde upp sig till strid vid ingången till staden. Arameerna från Soba och Rehob samt männen från Tob och Maaka, gick i ställning för sig själva på öppna fältet.

9 Joab såg att fiender fanns både framför och bakom honom. Han valde då ut Israels bästa krigare och ställde upp dem mot arameerna. 10 Resten av armén överlät han till sin bror Abishaj, som ställde upp dem mot ammoniterna. 11 Han sa: ”Om arameerna blir för starka för mig ska du bistå mig, och blir ammoniterna för starka för dig bistår jag dig. 12 Var starka! Ja, vi ska visa oss starka för vårt folk och för vår Guds städer! Herren ska göra vad han finner bäst.” 13 Joab och hans män avancerade för strid mot arameerna, som flydde för honom. 14 När ammoniterna såg att arameerna flydde, flydde de för Abishaj och gick in i staden. Joab avbröt fälttåget mot ammoniterna och återvände till Jerusalem.

15 Arameerna såg att de hade besegrats av Israel, så de omgrupperade sig. 16 Hadadezer sände bud efter arameerna som befann sig på andra sidan Eufrat. Och de kom till Helam anförda av Shobak, Hadadezers överbefälhavare. 17 David fick veta det och samlade hela Israel och gick över Jordanfloden och kom till Helam. Arameerna gick i ställning mot David och angrep honom. 18 Men arameerna flydde för Israel. David dödade av arameerna manskapet på 700 vagnar och 40 000 ryttare. Han nedgjorde också till döds deras överbefälhavare Shobak.

19 Hadadezers alla lydkungar insåg att de hade blivit besegrade av israeliterna. Då slöt de fred med Israel och underkastade sig dem. Därefter vågade inte arameerna hjälpa ammoniterna mer.

Nästa

Föregående

10. Jfr 1 Krön 19.

© Ragnar Blomfelt