ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 8

Andra plågan – grodor

1 Sedan sa Herren till Mose: ”Gå till farao och säg till honom: Så säger Jahve: Släpp mitt folk, så att de kan tjäna mig. 2 Men vägrar du släppa dem ska jag plåga hela ditt land med grodor. 3 Nilen ska vimla av grodor. De ska komma upp på land och in i ditt hus, in i ditt sovrum och upp i din säng, in i dina tjänares hus och till ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. 4 Grodorna ska komma upp på dig och ditt folk och alla dina tjänare.” 5 Och Herren sa till Mose: ”Säg till Aron: Sträck ut handen med din stav över floder, kanaler och insjöar. Låt grodor komma över Egypten!” 6 Då sträckte Aron ut handen över Egyptens vatten, och grodor kom upp som täckte landet. 7 Men magikerna gjorde likadant genom sina hemliga konster. De fick grodor att komma upp över Egypten.

8 Farao kallade då till sig Mose och Aron och sa: ”Be till Jahve att han tar bort grodorna från mig och mitt folk. Då ska jag släppa folket så att de kan offra till Jahve.” 9 Mose sa till farao: ”Du ska få förmånen att bestämma när jag ska be för dig och dina tjänare och ditt folk, så att grodorna försvinner från dig och dina hus. De ska bara bli kvar i Nilen.” 10 Han svarade: ”I morgon.” Mose sa: ”Det ska bli som du sagt, så att du förstår att ingen är som Jahve vår Gud. 11 Grodorna ska försvinna från dig och dina hus, från dina tjänare och ditt folk. De ska bara bli kvar i Nilen.” 12 Sedan gick Mose och Aron ut från farao. Och Mose ropade till Herren angående grodorna som han sänt mot farao. 13 Herren gjorde som Mose hade begärt. Grodorna dog i husen, på gårdarna och fälten. 14 Man samlade ihop dem i otaliga högar och landet fylldes av stank. 15 Men när farao fick andrum förhärdade han sitt hjärta och vägrade lyssna på dem. Det blev som Herren hade sagt.

Tredje plågan – mygg

16 Sedan sa Herren till Mose: ”Säg till Aron: Räck ut din stav och slå på markens stoft, och det ska komma mygg över hela Egypten.” 17 De gjorde så. Aron sträckte ut sin hand med staven och slog på markens stoft, och det kom mygg på människor och boskap. Allt stoft på marken blev till myggor i hela Egypten. 18 Magikerna försökte med sina hemliga konster göra likadant, men förgäves. Myggen blev kvar på människor och boskap. 19 Då sa magikerna till farao: ”Detta är Guds finger.” Men faraos hjärta var förhärdat och han vägrade lyssna på dem. Det blev som Herren hade sagt.

Fjärde plågan – insektssvärmar

20 Herren sa till Mose: ”Möt upp farao tidigt om morgonen när han går ner till floden och säg till honom: Så säger Jahve: Släpp mitt folk så att de kan tjäna mig. 21 Om du inte släpper mitt folk ska jag sända insektssvärmar över dig och dina tjänare, ditt folk och dina hus. Egyptiernas hus ska fyllas av insektssvärmar, och även marken de står på. 22 Men den dagen ska jag avskilja Goshen där mitt folk bor. Inga insektssvärmar ska finnas där för att du ska förstå att jag Jahve är mitt i landet. 23 Jag ska göra skillnad mellan mitt folk och ditt folk. I morgon ska detta tecken inträffa.” 24 Och Herren gjorde så. Stora insektssvärmar kom in i faraos och hans tjänares hus. Hela Egypten härjades av insektssvärmarna.

25 Då kallade farao till sig Mose och Aron och sa: ”Gå och offra åt er Gud här i landet!” 26 Men Mose svarade: ”Det vore fel att göra så. För det som vi offrar åt Jahve vår Gud är avskyvärt för egyptierna. Om vi inför deras ögon offrar sådant som egyptierna avskyr, skulle de då inte stena oss? 27 Vi måste gå tre dagsresor ut i öknen och offra åt Jahve vår Gud, så som han befaller oss.” 28 Då sa farao: ”Jag släpper er så att ni kan offra åt Jahve er Gud i öknen. Men gå inte för långt. Be för mig!” 29 Mose svarade: ”Så fort jag lämnat dig ska jag be till Jahve. I morgon ska insektssvärmarna vara borta från farao, hans tjänare och hans folk. Men farao ska inte åter bedra oss utan släppa folket så att de kan offra åt Jahve.” 30 Mose lämnade farao och bad till Herren. 31 Och Herren gjorde som Mose begärde. Han tog bort insektssvärmarna från farao, hans tjänare och hans folk. Inte en enda fanns kvar. 32 Men farao förhärdade sitt hjärta också denna gång. Han släppte inte folket.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt