ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 7

1 Herren sa till Mose: ”Se, jag sätter dig att vara som en gud för farao. Och din bror Aron ska vara din profet. 2 Du ska tala allt jag befaller dig. Och din bror Aron ska uppmana farao att släppa Israels söner ut ur sitt land. 3 Men jag ska förhärda faraos hjärta. Och fastän jag ska göra många tecken och under i Egypten, 4 kommer farao inte att lyssna på er. Då ska jag lägga min hand på Egypten och föra mina härar, mitt folk, Israels söner, ut från Egypten genom stora straffdomar. 5 Egyptierna ska förstå att jag är Jahve när jag sträcker ut min hand mot Egypten och för Israels söner ut därifrån.” 6 Mose och Aron gjorde som Herren befallt dem. 7 Mose var 80 år och Aron 83 år när de talade med farao.

Arons stav blir en orm

8 Herren sa till Mose och Aron: 9 ”När farao begär av er något mirakel, då ska du säga till Aron: Ta din stav och kasta den framför farao så ska den bli en väldig orm.” 10 Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en väldig orm. 11 Då kallade farao till sig sina lärda män och ockulta magiker. Och de egyptiska magikerna gjorde samma sak med sina hemliga konster. 12 Var och en kastade sin stav och de blev väldiga ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. 13 Ändå förblev faraos hjärta förhärdat och han lyssnade inte på dem. Det blev som Herren hade sagt.

Första plågan – blod

14 Sedan sa Herren till Mose: ”Faraos hjärta är förhärdat, han vägrar släppa folket. 15 Gå till farao om morgonen när han går ner till floden. Möt upp honom på Nilens strand. Och i din hand ska du ha staven som förvandlades till en orm. 16 Säg till honom att Jahve, hebreernas Gud, har sänt dig till honom för att säga: ”Släpp mitt folk så att de kan tjäna mig i öknen. Men hittills har du vägrat lyssna. 17 Så säger Jahve: Genom detta ska du förstå att jag är Jahve. Se, med staven i min hand ska jag slå på Nilens vatten, och det ska förvandlas till blod. 18 Fiskarna i floden ska dö. Och Nilen ska stinka så att egyptierna inte kan dricka flodvattnet.” 19 Herren sa till Mose: ”Säg till Aron att ta sin stav och sträcka ut handen över Egyptens vatten – över dess floder, kanaler, insjöar och alla vattenmagasin. Vattnet ska bli blod. I hela Egypten ska det vara blod, både i träkärl och stenkärl.”

20 Mose och Aron gjorde som Herren befallt. Inför ögonen på farao och hans tjänare lyfte han staven och slog på vattnet i Nilen. Då förvandlades allt vatten i floden till blod. 21 Fiskarna i Nilen dog och floden stank så att egyptierna inte kunde dricka flodvattnet. Det var blod överallt i Egypten. 22 Men de egyptiska magikerna gjorde likadant med sina hemliga konster. Så faraos hjärta förblev förhärdat. Han vägrade lyssna på dem. Det blev som Herren hade sagt. 23 Farao vände om och gick till sitt palats, likgiltig inför det som hänt. 24 Och alla egyptier grävde runt omkring Nilen efter dricksvatten, eftersom flodvattnet inte var drickbart.

25 Sju dagar gick efter att Herren hade slagit Nilen.

Nästa

Föregående

7:11. de egyptiska magikerna gjorde samma sak. Det skedde vid två ytterligare tillfällen, v. 22, 8:7.

© Ragnar Blomfelt