ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 38

Brännofferaltaret och kopparkaret

1 Besalel gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, 2,5 meter långt och 2,5 meter brett. Höjden var 1,5 meter. 2 På vart och ett av de fyra hörnen gjorde han horn, som var i ett stycke med altaret. Han belade det med koppar. 3 Altarets alla tillbehör gjorde han av koppar: kärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. 4 Han gjorde ett galler till altaret, ett nät av koppar. Han satte det nertill under avsatsen på altaret så att det nådde upp till mitten. 5 Han göt fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret som hållare för stängerna. 6 Han gjorde stängerna av akacieträ och belade dem med koppar. 7 Han sköt in stängerna i ringarna på sidorna av altaret, så att man kunde bära det. Altaret var ihåligt, och det var gjort av plankor.

8 Han gjorde kopparkaret med en fotställning av koppar. Det var gjort av speglar som tillhört de kvinnor som gjorde tjänst vid ingången till mötestältet.

Förgården

9 Han gjorde också förgården. På sydsidan, åt söder, gjordes omhängena till förgården av tvinnat fint lingarn, femtio meter långa. 10 Till dem gjordes tjugo stolpar med tjugo kopparsocklar. Stolparnas krokar och band var av silver. 11 På samma sätt gjordes omhängena på nordsidan, femtio meter långa. Dess stolpar var tjugo med tjugo kopparsocklar. Stolparnas krokar och band gjordes av silver. 12 På förgårdens västra sida gjordes omhängena tjugofem meter långa, med tio stolpar och tio socklar. Stolparnas krokar och band gjordes av silver. 13 Framsidan, åt öster, gjordes tjugofem meter lång. 14 Där gjordes omhängena 7,5 meter långa med tre stolpar och tre socklar. 15 På andra sidan gjordes omhängena också 7,5 meter långa med tre stolpar och tre socklar. 16 Alla omhängena runt förgården gjordes av tvinnat fint lingarn. 17 Socklarna till stolparna gjordes av koppar, stolparnas krokar och band var av silver, och knopparna belades med silver. Alla förgårdens stolpar hade band av silver. 18 Draperiet för porten till förgården gjordes i brokig vävnad av violett, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, 10 meter långt och 2,5 meter högt efter tygets bredd, i likhet med förgårdens omhängen. 19 Till förhänget gjordes fyra stolpar med fyra kopparsocklar. Deras krokar och band var av silver, och knopparna belades med silver. 20 Alla tältpluggarna till helgedomen och till förgården runt om den gjordes av koppar.

Tälthelgedomens material

21 Detta är uträkningen för tälthelgedomen, vittnesbördets tälthelgedom. Den sammanställdes på Moses befallning av leviterna under ledning av Itamar, prästen Arons son. 22 Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam, utförde allt som Herren hade befallt Mose. 23 Hans medhjälpare var Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, kunnig hantverkare och designer och vävare i violett, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn.

24 Allt guld som använts till arbetet med att färdigställa hela helgedomen, det guld som hade getts som offer, utgjorde drygt 1000 kilo efter helgedomens standardvikt. 25 Det silver som gavs vid räkningen av församlingen utgjorde drygt 3500 kilo efter helgedomens standardvikt. 26 Drygt fem gram per person togs upp bland de räknade, för alla som var tjugo år eller mer, 603 550 män. 27 Trettiofyra kilo silver användes till att gjuta vart och ett av de hundra socklarna till helgedomen och till förhänget. 28 Trettio kilo silver användes till stolparnas krokar och till att belägga deras knoppar och göra band till dem. 29 Kopparn som hade getts som offer utgjorde drygt 2400 kilo. 30 Av den gjordes socklarna till mötestältets ingång, kopparaltaret med dess koppargaller, altarets alla tillbehör, 31 socklarna runt förgården, socklarna till förgårdens port samt pluggarna till tälthelgedomen och förgården runt den.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt