ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 37

Förbundsarken med försoningslocket

1 Besalel gjorde arken av akacieträ, 120 centimeter lång och 70 centimeter bred och hög. 2 Han belade den med rent guld invändigt och utvändigt, och gjorde en guldkant runt om. 3 Han göt fyra guldringar till den och fäste dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på vardera sidan. 4 Han gjorde stänger av akacieträ och belade dem med guld. 5 Stängerna sköt han in i ringarna på arkens sidor så att man kunde bära den.

6 Han gjorde ett försoningslock av rent guld, 120 centimeter lång och 70 centimeter bred. 7 Han gjorde två keruber av hamrat guld, en vid varje ända av försoningslocket. 8 En kerub vid ena änden och en vid andra änden. I ett stycke med försoningslocket gjorde han keruberna vid dess båda ändar. 9 Keruberna bredde ut sina vingar uppåt så att de täckte försoningslocket med sina vingar. Keruberna var vända mot varandra, med ansiktet mot försoningslocket.

Bordet

10 Han gjorde bordet av akacieträ, 100 centimeter långt, 50 centimeter brett och 70 centimeter högt. 11 Han belade det med rent guld och gjorde en guldkant runt om. 12 Runt bordet gjorde han en handsbredd list, och en guldkant runt listen. 13 Han göt fyra guldringar till bordet och fäste ringarna i de fyra hörnen vid de fyra benen. 14 Ringarna sattes vid listen, som hållare för stängerna så att bordet kunde bäras. 15 Han gjorde stängerna av akacieträ och belade dem med guld. Med dem kunde bordet bäras. 16 Han gjorde kärlen till bordet: faten, skålarna, bägarna och kannorna för att utgjuta dryckesoffren med, allt av rent guld.

Ljusstaken

17 Han gjorde ljusstaken av rent guld. Ljusstaken med fot, stam, skålar, knoppar och blommor hamrades ut av ett stycke. 18 Sex armar utgick från ljusstakens sidor, tre armar från vardera sida. 19 På alla sex armar som går ut från ljusstaken var det tre skålar formade som mandelblommor, med knopp och blomma. 20 På själva ljusstaken sattes fyra skålar formade som mandelblommor med knoppar och blommor. 21 En knopp, i ett stycke med ljusstaken, var under det första, andra och tredje armparet, under de sex armar som gick ut från ljusstaken. 22 Knopparna och armarna var i ett stycke med ljusstaken. Allt var ett enda hamrat stycke rent guld. 23 Han gjorde sju lampor till ljusstaken, och tänger och brickor till den, av rent guld. 24 Ljusstaken med alla dessa tillbehör gjordes av 35 kilo rent guld.

Rökelsealtaret

25 Han gjorde rökelsealtaret av akacieträ. Det var fyrkantigt, 50 centimeter långt, 50 centimeter brett och 1 meter högt. Hornen gjordes i ett stycke med altaret. 26 Han belade det med rent guld, på toppen, sidorna och hornen. Och han gjorde en guldkant runt altaret. 27 Han gjorde två guldringar till altaret. Han satte dem under kanten på två av sidorna, på bägge gavlarna som hållare för stänger, så att altaret kunde bäras. 28 Han gjorde stängerna av akacieträ och belade dem med guld.

29 Han gjorde den heliga smörjelseoljan och den rena väldoftande rökelsen, tillagad av en parfymerare.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt