ANDRA MOSEBOKEN

KAPITEL 35

Sabbatsregler

1 Mose samlade hela Israels församling och sa till dem: ”Detta är vad Herren befallt er att göra. 2 Sex dagar ska ni arbeta. Men den sjunde dagen ska vara helig för er, en sabbat, en vilodag för Herren. Den som arbetar den dagen ska avrättas. 3 Ni ska inte göra upp eld i era hem på sabbaten.”

Gåvor till tälthelgedomen

4 Mose sa till hela Israels församling: ”Detta är vad Herren befallt: 5 Ge en offergåva åt Herren av det ni äger. Den som har ett villigt hjärta ska frambära gåvan åt Herren: guld, silver och koppar, 6 violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 7 rödfärgade fårskinn, fint garvat läder, akacieträ, 8 lampolja, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen, 9 samt onyx och ädla stenar till efoden och bröstskölden.

10 Alla hantverkskunniga män bland er ska komma och tillverka allt som Herren befallt: 11 tälthelgedomen med tält och överdrag, hakar, brädor, reglar, stolpar och socklar, 12 arken med dess stänger, försoningslocket och förhänget som täckte det, 13 bordet med dess stänger och alla tillbehör, och närvarobröden, 14 ljusstaken med dess tillbehör, och lampor, oljan till ljusstaken, 15 rökelsealtaret med dess stänger, smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen, draperiet för ingången till tälthelgedomen, 16 brännofferaltaret med dess koppargaller, stängerna med dess tillbehör, karet med dess fotställning, 17 omhängena till förgården, dess stolpar och socklar, draperiet för porten till förgården, 18 tälthelgedomens och förgårdens tältpluggar och linor, 19 finkläderna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.”

20 Israels hela församling gick nu bort från Mose. 21 Sedan kom de tillbaka, de som manades av hjärtat och hade en villig ande. De bar fram en gåva åt Herren till arbetet på mötestältet, till tjänsten där och till de heliga kläderna. 22 Både män och kvinnor kom. Alla med villigt hjärta bar fram spännen, örringar, ringar och halssmycken, alla slags guldobjekt. Alla kom med en offergåva av guld till Herren. 23 Den som ägde violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade fårskinn och fint garvat läder bar fram det. 24 Alla som kunde ge en gåva av silver eller koppar bar fram det åt Herren. Och alla som hade akacieträ till någon del av byggnadsarbetet bar fram det. 25 Alla hantverkskunniga kvinnor spann med sina händer och bar fram violett, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn. 26 Och alla kvinnor som manades och hade visdom därtill spann garn av gethår. 27 Ledarna bar fram onyx och andra ädla stenar för efoden och bröstskölden, 28 kryddor och olja till ljusstaken, till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen. 29 Varje israelitisk man och kvinna med ett villigt hjärta att ge något till allt det arbete som Herren befallt genom Mose, bar fram sin frivilliga gåva åt Herren.

Besalel och Oholiab

30 Mose sa till Israels söner: ”Lyssna, Herren har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. 31 Herren har fyllt honom med Guds Ande, med visdom, förstånd, kunskap och allt slags hantverksskicklighet, 32 så att han kan designa konstnärliga arbeten och tillverka i guld, silver och koppar, 33 och arbeta med stenslipning för infattning, träsnideri – ja, alla slags arbeten. 34 Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, har han även gett förmågan att lära upp andra. 35 Han har gett dem stor visdom att utföra all slags gravyr och design, och att väva i violett, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn, och även annan vävnad. De ska utföra alla slags arbeten och designa konstfulla verk.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt